Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава

  • М. С. Коне
  • Л. М. Корчан
  • О. О. Забіяка
Ключові слова: чума, собаки, схема, лікування, профілактика

Анотація

Вивчені породна та вікова чутливість, сезонність
виникнення та динаміка прояву чуми собак в умовах
ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста Полтава.
Встановлено, що ензоотія чуми частіше проявляєть-
ся у весняно-літній період, більш схильні до заражен-
ня собаки породи німецька вівчарка. У випадку чуми
собак нами розроблена та запропонована схема ліку-
вання кишкової форми, котра є значно ефективні-
шою за загальноприйняту базову методику. Обґрун-
тована важливість використання хіміотерапевтич-
них засобів на окремих стадіях розвитку інфекційно-
го процесу. Встановлено, що для профілактики чуми
у собак найбільш ефективною виявилась вакцина
«Нобівак DHPPI».

Studied the age and pedigree sensitivity, seasonal
occurrence and dynamics of display canine distemper
in veterinary clinics by LLC «Biotcenter» in
Poltava. We established that enzootic of canine distemper
is often seen in the spring and summer are
more likely to be infected dog breed of German
shepherd. According to canine distemper we developed
and proposed treatment regimen intestinal
form which is much more effective than the conventional
basic method. The importance of the use of
chemotherapeutic agents at some stages of infection.
We established that for the prevention of plague in
dogs proved most effective vaccine «Nobivak
DHPPI».

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Коне, М. С., Корчан, Л. М., & Забіяка, О. О. (2015). Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава. Scientific Progress & Innovations, (3), 100-102. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>