ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК ТОВ «БІОЦЕНТР» М. ПОЛТАВА

  • М. С. Коне Полтавська державна аграрна академія
  • А. Л. Романова
Ключові слова: парвовірусний ентерит, собаки, схема, лікування, профілактика

Анотація

Вивчені породна та вікова чутливість, сезонність виникнення та динаміка прояву парвовірусного ентериту собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста Полтава. Встановлено, що ензоотія парвовірусного ентериту частіше проявляється у весняно-літній період,  більш схильні до зараження собаки породи німецька вівчарка. У випадку парвовірусного ентериту собак нами розроблена й запропонована схема лікування, котра є значно ефективнішою за загальноприйняту базову методику. Обґрунтована важливість використання хіміотерапевтичних засобів на окремих стадіях розвитку інфекційного процесу. Встановлено, що для профілактики парвовірусного ентериту у собак найбільш ефективною виявилась вакцина «Нобівак DHPPI».

We studied the age and pedigree sensitivity, seasonal occurrence and dynamics of display of parvovirosis enteritis in conditions of veterinary clinics LLC «Biocenter» in city Poltava. We established that enzootic of parvovirosis enteritis distemper is often seen in spring and summer, dogs of German shepherd breed are more likely to be infected. According to parvovirosis enteritis distemper we developed and offered treatment regimen of intestinal form which is much more effective than the conventional basic method. The importance of the use of chemotherapeutic agents at some stages of infection is substantiated. We established that «Nobivak DHPPI» is proved as the most effective vaccine for the prevention of plague in dogs.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Коне, М. С., & Романова, А. Л. (2017). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК ТОВ «БІОЦЕНТР» М. ПОЛТАВА. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 123-125. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.24