Ріст, розвиток та формування продуктивності рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння

  • О. М. Куценко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-8692-2302
  • В. В. Ляшенко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
  • Л. Ю. Кеда Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: міжфазні періоди, загущення посівів, висота рослин, продуктивність, урожай

Анотація

Проведено дослідження щодо встановлення закономірностей структури агроценозів сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості відповідно до густоти стояння рослин, за яких досягається максимальна реалізація генетичного потенціалу їхньої продуктивності. Дослідження проведено протягом 2019– 2021 років у польових умовах фермерського господарства Шилівської сільської ради Полтавської області. Матеріалом дослідження обрано сучасні гібриди кукурудзи трьох груп стиглості: ранньостиглий Беламі, середньоранній Тоніфі КС, середньостиглий Поезі КС. Дослідження фенологічних особливостей засвідчило, що тривалість міжфазних періодів і періоду вегетації культури майже не змінювались під впливом густоти стояння рослин (лише на 1–2 дні), а залежали від біологічних особливостей гібридів і погодних умов. Визначено, що показник висоти рослин залежить від погодних умов періоду вегетації кукурудзи, а не тільки від густоти посіву та біологічних особливостей гібрида. Найвищі показники лінійного росту були зафіксовані у рослин гібридів Беламі за густоти 75 тис./га (193,1 см), Тоніфі КС – 70 тис./га (226,2 см), Поезі КС – 75 тис./га (227,9 см). Виявлено, що загущення посівів призводить до підвищення висоти прикріплення качана у всіх досліджуваних гібридів, що в середньому за роки досліджень становило для гібридів: Беламі (за густоти 65–85 тис./га) – на 4,6 %; Тоніфі КС (60–80 тис./га) – на 4,4 %; Поезі КС (65–85 тис./га) – на 4,2 %. Також висота прикріплення качанів залежить від висоти рослин і є найбільшою у гібрида Поезі КС (88,3–92,2 см) та мінімальною у Беламі (82,5–86,5 см). За загущення посіву зменшувались лінійні розміри качана від мінімального до максимального у гібридів Беламі – на 3,4 %, Тоніфі КС – на 5,5 %, Поезі КС – на 7,3 %, а маса зерна з качана – на 12,1, 15,6 і 20,4 % відповідно. Згідно з одержаними результатами визначена оптимальна густота стояння досліджуваних гібридів для отримання максимальної урожайності для: Беламі – 75 тис./га, Тоніфі КС – 70 тис./га, Поезі КС – 75 тис./га.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Куценко, О. М., Ляшенко, В. В., & Кеда, Л. Ю. (2023). Ріст, розвиток та формування продуктивності рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 29-35. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО