ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ДЛЯ ОЦІНКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ

Ключові слова: молодняк свиней, відгодівельні і м’ясні якості, математична модель, індек, кореляція, економічна ефективність

Анотація

У роботі наведено результати досліджень деяких відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней різної внутріпородної диференціації за деякими полікомпонентними математичними моделями, розраховано рівень кореляційних зв’язків між ознаками та економічну ефективність результатів досліджень. Дослідження проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області, м’ясокомбінаті «Джаз» та лабораторії тваринництва Державної установи Інститут зернових культур НААН. Роботу виконано згідно з програмою наукових досліджень НААН № 30 «Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства («Свинарство»). Оцінку молодняку свиней великої білої породи за відгодівельними і м’ясними якостями проводили з огляду на такі показники: середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, г; вік досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм; довжина охолодженої туші, см; довжина беконної половини охолодженої півтуші, см. Контрольну відгодівлю молодняку свиней проводили в умовах господарства за методикою М. Д. Березовського, І. В. Хатька (2005). Вартість додаткової продукції розраховували згідно з «Методикою визначення економічної ефективності…» (1983), біометричні показники – за Коваленко В. П. та ін. (2010). Встановлено, що молодняк свиней підконтрольної популяції за віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців та довжиною охолодженої туші відповідають класу еліта. Молодняк свиней І піддослідної групи внутріпородної диференціації за індексами «Ів», «І» та «И» в середньому переважав ровесників ІІІ та ІІ груп за віком досягнення живої маси 100 кг на 4,07, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 13,57 та довжиною охолодженої туші – 1,22 %. Суттєвої різниці між групами за довжиною беконної половини охолодженої туші не встановлено. Критерієм відбору високопродуктивних тварин за індексами «Ів», «І» та «И» є показники 214,89–242,85, 585,67–8337,69 та 0,054–1,164 бала відповідно. Кількість достовірних кореляційних зв’язків між селекційними індексами, відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи становить 53,33 %. Зазначене свідчить про ефективність використання цих індексів у селекційно-племінній роботі. Максимальну прибавку додаткової продукції одержано від молодняку І піддослідної групи внутріпородної диференціації за індексом «Ів» (+3,98 %), «І» (+4,40 %) та «И» (+1,27 %).

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Халак, В. І., Гутий, Б. В., Ільченко, М. О., Шостя, А. М., Усенко, С. О., & Петулько, П. В. (2022). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ДЛЯ ОЦІНКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 197-204. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.23
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>