ТЕРМІНАЛЬНІ КНУРИ ТА ІНШІ БАТЬКІВСЬКІ ФОРМИ В СИСТЕМІ ГІБРИДИЗАЦІЇ

Ключові слова: свинарство, селекція, термінальні кнури, гібридизація, оціночні індекси, м’ясні якості

Анотація

Головна мета виконаної роботи – порівняти термінальних кнурів із чистопородними – ландрас, п’єтрен та контрольною групою велика біла × велика біла. Роботу виконували в умовах фермерсь-кого господарства «Св’ято-Нікольське» Криничанського району Дніпропетровської області. Для проведення досліджень було сформовано сім піддослідних груп: І – ♀ велика біла × ♂ велика біла, ІІ – ♀ велика біла × ♂ ландрас, ІІІ – ♀ (♀ велика біла × ♂ ландрас) × ♂ ландрас, IV – ♀ велика біла × ♂ п’єтрен, V – ♀ (♀ велика біла × ♂ ландрас) × ♂ п’єтрен, VI – ♀ велика біла × ♂ термінальні кнури, V – ♀ (♀ велика біла × ♂ ландрас) × ♂ термінальні кнури. За основними ознаками відгодівельних якостей одержано такі показники: за віком досягнення маси 100 кг з відносно першої групи перевагу ма-ли п’ята і сьома групи (на 5,93–6,00 %; p<0,001), за середньодобовим приростом – друга, п’ята, шо-ста і сьома групи (відповідно на 8,97; 5,45; 7,50; 8,09 %; при p<0,001), за витратами кормів – друга і сьома групи на 5,40 %, при p<0,001. За результатами індексної оцінки перша группа (♀ велика біла × ♂ велика біла) відставала від інших груп у межах від 5,24 до 15,56 одиниць. За цією ознакою виділя-ються друга і сьома групи (відповідно 10,48 та 15,56 одиниць). Комплексний індекс вказав на значні переваги названих груп над чистопородними тваринами – від 14,26 до 28,14 одиниць. Суттєво на величину комплексного індексу впливає товщина шпику, що необхідно враховувати при підборі бать-ківських форм у системі гібридизації. В межах кожної піддослідної групи визначали рівень мінливос-ті (Cv, %) ознак відгодівельних і м’ясних якостей. Встановлено, що цей показник відносно невисокий (Cv max = 6,48 %), що свідчить про високий рівень відселекціонованості відгодівельних якостей. Де-що вищим цей показник був за товщиною шпику (Cv max = 10,1 %). У дослідженнях у разі викорис-тання одно факторного дисперсійного аналізу вивчено, наскільки генетичний фактор впливає на різ-ні показники продуктивності. Встановлено, що фактор походження (генетичний) має суттєвий рі-вень впливу, при високій вірогідності на всі показники відгодівельних якостей і, особливо, на м’ясні (товщина шпику). Тому його необхідно враховувати при виборі схеми схрещування. В результаті до-слідження було з’ясовано, що термінальні кнури власного відтворення показали кращі результати за чистопорідні батьківські форми і їх можна використовувати в системі гібридизації. 

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Березовський, М. Д., Нарижна, О. Л., Ващенко, П. А., Шостя, А. М., Усенко, С. О., Кузьменко, Л. М., & Слинько, В. Г. (2021). ТЕРМІНАЛЬНІ КНУРИ ТА ІНШІ БАТЬКІВСЬКІ ФОРМИ В СИСТЕМІ ГІБРИДИЗАЦІЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 135-141. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають