ВПЛИВ ВІТАМІННОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

Ключові слова: кнури-плідники, вітамін А, вітамін Е, аскорбінова кислота, спермопродукція, спермії

Анотація

Серед факторів, що впливають на відтворну здатність свиней, суттєву дію мають умови утримання. Однією зі складових умов утримання тварин є температура у приміщенні, особливо у літню пору року, коли вони піддаються температурному стресу. Це супроводжується прискоренням процесів пероксидації, що негативно впливає на відтворювальну здатність. Метою було з’ясувати особливості впливу вітамінної кормової добавки на якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від температурних умов. В експерименті використано 6 кнурів-плідників великої білої породи, аналогічними за віком, живою масою та якістю спермопродукції, з яких сформовано 2 групи тварин по 3 голови в кожній: І (контрольна) та ІІ (дослідна). Тривалість експерименту становила 120 діб, у тому числі: підготовчий – 30, основний – 60 (згодовування вітаміну А, вітаміну Е, аскорбінової кислоти) та заключний – 30 діб. В основному періоді досліду раціон кнурів-плідників контрольної групи раціон залишався без змін, а у дослідній до нього додавали вітамінну добавку (вітамін А, вітамін Е та аскорбінову кислоту). Рівень вітамінів антиоксидантної дії у раціоні другої дослідної групи був вищим відповідно на 10 % порівняно з контрольною групою. Якість спермопродукції контролювали за: масою еякуляту, концентрацією, рухливісттю та переживаємість сперміїв. У спермальній плазмі і спермі визначали стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу. Встановлено, що утримання кнурів-плідників умовах підвищених температур супроводжується зниженням показників спермопродукції: концентрації сперміїв –29,0 % (р<0,001), кількості живих сперміїв у еякуляті – 35,5 %, загальна кількість сперміїв – 25,6 %, рухливості сперміїв – 15,5 % (р<0,001) та їх переживаємості на 23,3% (р<0,001). Це супроводжується зміною біохімічних показників у спермі і спермальній плазмі за дії теплового фактору вже на 45-ту добу: збільшення вмісту дієнових кон’югатів у плазмі сперми у 1,6 рази (р<0,01) та цільній спермі у 1,2 рази (р<0,05), а також зменшенні кількості вітаміну А (р˂0,01) у даних секретах. Додаткове введення вітамінів А, Е і С до складу раціону кнурам-плідникам підвищує якість спермопродукції: об’єм еякуляту (р<0,001), концентрацію (р<0,001), рухливість (р<0,05) і виживаністю сперміїв (р<0,001), що сприяє покращенню запліднювальної здатності сперміїв. Такі зміни відбуваються на тлі переважання концентрації вітаміну А у плазмі сперми (р˂0,01) і спермі (р˂0,001), вітаміну Е у спермі (р˂0,01), а також підвищення активності супероксиддисмутази в спермальній плазмі (р˂0,01) і цільній спермі (р˂0,05) відносно інтактних тварин. Ключові слова: кнури-плідники, вітамін А, вітамін Е, аскорбінова кислота, спермопродукція, спермії, пероксидація, тепловий стрес.

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Шостя, А. М., & Сарнавська, І. В. (2022). ВПЛИВ ВІТАМІННОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 134-141. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають