МІНЛИВІСТЬ ТА АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ І ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Ключові слова: молодняк свиней, порода, біохімічні показники сироватки крові, найдовший м’яз спини, фізико-хімічні властивості, мінливість, кореляція

Анотація

У роботі наведено результати досліджень деяких біохімічних показників сироватки крові та
фізико-хімічних властивостей м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи, розраховано
основні біометричні параметри, що характеризують мінливість ознак та їхній кореляційний зв’язок.
Експериментальну частину досліджень проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області
(ТОВ «АФ «Дзержинець», ТОВ «АФ «Відродження»), Полтавської області (ТОВ «Глобинський
м’ясокомбінат»), науково-дослідному центрі біобезпеки і екологічного контролю ресурсів
АПК Дніпровського державного аграрно-економічного університету, лабораторії зоохімічного
аналізу Інституту свинарства і АПВ НААН, лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових
культур НААН України. Контрольну відгодівлю молодняку свиней проводили в умовах агроформувань
згідно із загальноприйнятим вимогами (М. Д. Березовський, І. В. Хатько, 2005). У сироватці крові
досліджували вміст загального білка (г/л), вміст сечовини (ммоль/л), активність аспартатамінот-
рансферази (АсАТ) (ммоль/год/л), аланінамінотрансферази (АлАТ), (ммоль/год/л), а також лужної
фосфатази (од./л) (В. В. Влізло та ін., 2012). У зразках м’язової тканини досліджували такі
показники: вологоутримуюча здатність (%), інтенсивність забарвлення (од. экст.×1000), активна
кислотність (рН) (од. кислотності), ніжність (с), втрати при термічній обробці (уварюваність)
(%). Біометричну обробку одержаних даних проводили за методиками Г. Ф. Лакіна (1990).
Встановлено, що біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней великої білої породи відпові-
дають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. Кількість зразків високої якості за показниками
«вологоутримуюча здатність, %», «інтенсивність забарвлення, од. екст. × 1000» та «ніжність, с»
коливається від 12,0 до 16,0 %. Коефіцієнт варіації біохімічних показників сироватки крові і фізико-
хімічні властивості найдовшого м’яза спини у тварин піддослідної групи коливається в межах від 2,49
(активна кислотність (рн), одиниць кислотності) до 27,06 % (активність аспартатамінотрансфера-
зи (АсАТ), ммоль/год/л). Достовірні показники коефіцієнту кореляції встановлено між такими парами
ознак: активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × активна кислотність (рН) (r=+0,443, tr=2,37),
активність лужної фосфатази × інтенсивність забарвлення, од. екст. (r=−0,483, tr=2,65).

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Халак, В. І., Гутий, Б. В., Ільченко, М. О., & Смислов, С. Ю. (2021). МІНЛИВІСТЬ ТА АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ І ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ. Scientific Progress & Innovations, (2), 152-157. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.18
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають