ОЗНАКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА РІВЕНЬ ЇХ ДИСКРЕТНОСТІ

Ключові слова: свиноматка, порода, відтворювальні якості, тривалість життя, експлуатаційна цінність, дискретність, економічна ефективність

Анотація

Досліджено показники відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи, зважаючи на їхню експлуатаційну цінність, розраховано рівень дискретності зазначеної групи ознак та економіч-ну ефективність результатів експерименту. Дослідження проведено в умовах племінного репродук-тора з розведення свиней великої білої породи СТОВ «Дружба-Казначеївка» Дніпропетровської обла-сті та лабораторії тваринництва Державної установи Інститут зернових культур НААН. Оцінку свиноматок великої білої породи за основними показниками рівня адаптації та відтворювальних яко-стей по групі (S) та сукупності загалом (σ) проводили, зважаючи на такі кількісні ознаки: трива-лість життя, міс., тривалість племінного використання, одержано опоросів (S1, σ1), одержано по-росят усього, гол. (S2, σ2), одержано живих поросят, гол. (S3, σ3), багатоплідність гол. (S4, σ4), маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг (S5, σ5), збереженість, %, тривалість міжопоросного періоду, діб, кількість непродуктивних діб з розрахунку на один опорос. Експлуатаційну цінність тварин ос-новного стада досліджували за методикою Коряжнова Е. В. (1985), рівень дискретності (D) – Се-ромолота В. В., Святченко С. И. (1984). Біометричну обробку одержаних результатів досліджень проводили за методикою Г. Ф. Лакіна (1990). Встановлено, що свиноматки великої білої породи під-контрольного стада за основними показниками відтворювальних якостей (багатоплідність, гол.; маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг) відповідають мінімальним вимогам І класу та класу еліта. Достовірну різницю між групами тварин категорій «висока експлуатаційна цінність» та «низька експлуатаційна цінність» встановлено за показниками «тривалість життя, міс.» (29,9 міс., td=13,71), «тривалість племінного використання, міс.» (29,6 міс., td=14,50), «одержано опоросів» (5,7 опоросів, td=14,50), «одержано поросят усього, гол.» (70,5 гол., td=13,85), «одержано живих поросят, гол.» (67,7 гол., td=20,83), «багатоплідність, гол.» (3,3 гол., td=10,31), «маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб (6,5 кг, td=2,55). Коефіцієнт дискретності (D) ознак відтворювальних якос-тей свиноматок різної експлуатаційної цінності коливався в межах від 0,765 до 0,992. Максимальну прибавку додаткової продукції за показником «маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг» одер-жано від свиноматок категорії «висока експлуатаційна цінність» – 6,03 %.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Халак, В. І., Ільченко, М. О., & Петулько, П. В. (2020). ОЗНАКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА РІВЕНЬ ЇХ ДИСКРЕТНОСТІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 159-165. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають