ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ САРКОПТОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ

Ключові слова: собаки, саркоптоз, екстенсивність інвазії, вікова сприйнятливість, порідна сприйнятливість

Анотація

Захворювання, спричинювані акариформними кліщами, стали справжньою проблемою для власни-ків домашніх тварин, зокрема й собак. Однією з таких хвороб є саркоптоз, що викликається саркоп-тіформним кліщем Sarcoptes scabiei var. canis, Gerlach, 1857. Незважаючи на значну кількість наяв-них лікарських засобів на ринку ветеринарних препаратів, що застосовуються для боротьби із сар-коптозною інвазією, кількість хворих тварин поступово збільшується, що свідчить про актуаль-ність вивчення окремих аспектів, пов’язаних із поширенням інвазії на певних територіях. Метою статті було з’ясувати рівень інвазованості собак саркоптозом на території м. Полтави. Робота виконувалася в умовах лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та клініки ветеринарної медицини «ФОП Локес-Крупка Т. П.» при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії. З метою встановлення діагнозу проводили акарологічні дослідження собак за методикою В. О. Євстаф՚євої та ін., згідно з якою для розм’якшення та просвітлення зішкрібків зі шкіри застосовували суміш, що складалася з «Бішофі-ту» та гліцерину у співвідношенні 1 : 1, у якій зішкреби витримували упродовж 1–2 хвилин. Загалом досліджено 11 різних порід собак (декоративні, службові, мисливські) а також метисів і безпород-них, яких розділили на чотири вікові групи: молодняк віком до одного року, тварини у віці від 1 до 4 років, від 4 до 8 років та старші 8-ми річного віку. Акарологічні дослідження свідчать, що на те-риторії міста Полтави собаки інвазовані збудником саркоптозу. Показник ураженості в середньому становив 18,20 %. Варто зазначити, що саркоптозна інвазія в собак мала певні особливості. Вста-новлено, що тварини різних порід неоднаково інвазовані збудником саркоптозу. Найбільш ураженими виявилися тварини мисливських порід та безпорідні й метиси (ЕІ=38,46 та 36,76 % відповідно). Найменшого інвазування зазнають тварини декоративних порід (ЕІ=3,92 %). Окрім того, показник інвазованості собак також залежав від віку тварин. Встановлено, що собаки у віці від 1-го до 4-х років та від 4-х до 8-и років виявилися найбільш ураженими збудником саркоптозу (ЕІ=45,81 та 42,94 %, відповідно). Отже, отримані дані мають важливе наукове та практичне значення, адже доповнюють відомості з приводу епізоотичного стану щодо саркоптозної інвазії собак на території м. Полтави.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Кравченко, С. О., Мельничук, В. В., Канівець, Н. С., & Бурда, Т. Л. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ САРКОПТОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 213-218. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>