ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ТРИХУРОЗУ ОВЕЦЬ

  • В. В. Мельничук Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
Ключові слова: вівці, трихуроз, лікування, антигельмінтні препарати, екстенс- та інтенсефективність

Анотація

У роботі наведено дані експериментальних досліджень щодо лікувальної ефективності сучасних антигельмінтних засобів, зареєстрованих на території України, за трихурозної інвазії овець. У дос-лідах з визначення показників терапевтичної ефективності сформовано 11 дослідних та 1 контро-льну групи овець за середньої інтенсивності трихурозної інвазії (від 310,00±24,49 до 420,00±48,42 яєць/г). Загалом досліджено 9 препаратів, що відносяться до 4-х хімічних груп: бензімі-дазолу (порошок Бровальзен, таблетки Альбендазол-250 та суспензія Альбендазол 10 %), імідотіазолу (порошок Бровалевамізол 8 % та розчин для ін’єкцій Левавет 10 %), макроциклічних лактонів (по-рошок Універм та розчин для ін’єкцій Івермеквет 1 %), комбінованих засобів (емульсія Комбітрем та розчин для ін’єкцій Клозіверон). Досліджувані засоби застосовували згідно з рекомендаціями, на-веденими в листівках-вкладках. Порошкоподібні форми препаратів одночасно задавали як груповим способом, так й індивідуально як лікувально-кормову суміш. Виявлено, що всі досліджувані засоби мають виражені нематоцидні властивості відносно збудника трихурозу овець (ЕЕ від 40 до 100% за ІЕ від 73,33 до 100 %). Доведено, що їхня ефективність залежала від способу задавання та хіміч-ної групи, до якої вони належали. Найбільш ефективними (ЕЕ і ІЕ 100 %) виявилися ін’єкційні форми препаратів: Левавет 10 %, Івермеквет 1 % та Клозіверон, які застосовували шляхом одноразового підшкірного введення. Дещо нижчі показники лікувальної ефективності (ЕЕ від 80 до 90 % за ІЕ від 90,09 до 90,33 %) отримано при застосуванні хворим вівцям емульсії Комбітрему у разі індивідуаль-ного випоювання, а також порошку Бровалевамізолу 8 % та Універму шляхом індивідуального згодо-вування. Менш ефективним (ЕЕ від 50 до 70 % за ІЕ від 80,24 до 86,29 %) виявилося застосування таблеток Альбендазолу-250, суспензії Альбендазолу 10 %, порошку Бровальзену шляхом індивідуаль-ного згодовування та порошку Бровалевамізолу 10 % й Універму шляхом групового згодовування як ЛКС. Групова терапія овець з використанням порошку Бровальзену, який згодовувався як ЛКС вияви-лася неефективною (ЕЕ – 40 % за ІЕ – 73,33 %) за трихурозу.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Мельничук, В. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ТРИХУРОЗУ ОВЕЦЬ. Scientific Progress & Innovations, (3), 167-174. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.22