АНАЛІЗ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПАРАЗИТІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ РИБ ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ. ПАРАЗИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ

  • В. В. Мельничук Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
  • В. О. Євстаф’єва Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • А. М. Хоменко Полтавський державний аграрний університет
  • І. С. Сидоренко Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: паразити, фауна, паразитичні найпростіші, риби, білий амур, білий товстолобик, бичок-пісочник, окунь, карась, щука, краснопірка, короп, плітка

Анотація

Рибництво – важлива та невід’ємна складова частина бізнесу в Україні, у якій розведення окре-мих видів риб відіграє вирішальну роль. Варто відмітити, що антропогенний вплив людини на водні об’єкти, сучасний стан екології, зростання темпів поселення чужорідних видів організмів до водних екосистем України сукупно сприяють формуванню нових симбіотичних відносин між представника-ми іхтіофауни та паразитичними організмами, зокрема й паразитичними найпростішими. Так звані «нові відносини» зазвичай призводять до погіршення епізоотичної ситуації у водоймах, спричинюючи появу масових захворювань риби. Внаслідок цього знижується кількість та якість рибної продукції, що призводить до економічних збитків. Зважаючи на це, метою цього огляду є визначення сучасного стану фауни паразитичних найпростіших організмів окремих видів риб прісноводних водойм України. Як об’єкт огляду було обрано різні види риб – білий амур, білий товстолобик, бичок-пісочник, окунь, карась (звичайний – золотий та карась сріблястий), щука, краснопірка, короп та плітка. Саме наведені види риб входять у ядро іхтіоценозу переважної кількості прісноводних водойм України та мають різний характер харчування. У праці висвітлено дані щодо фауни парази-тичних найпростіших зазначених видів риб. Встановлено, що наразі фауна протозоозів риб налічує 59 видів, які відносяться до 5-и класів: Kinetoplastomonada (Honigberg, 1963), Coccidiomorphea (Doflein, 1901), Myxozoa (Grassé, 1970), Oligohymenophorea (de Puytorac et al., 1974) та Rinostomata (Jankowski, 1978), 14 родин та 18 родів. Домінуючим класом виявився Oligohymenophorea. Найбільш багатою, за даними науковців, виявилася фауна білого амура (34 види), білого товстолобика (29 видів) та карася (20 видів). Найменшого ураження паразитичними найпростішими, за даними дослідників, зазнають окунь, щука, бичок-пісочник та краснопірка, у яких зафіксовано по 2‒3 види паразитичних найпростіших. Варто відмітити, що з-поміж виявлених паразитичних найпростіших 10 видів (Costia necatrix Henneguy, 1884, Sphaerospora carassii Kudo, 1919, Myxobolus dispar Thélohan, 1895, M. ellipsoides Thélohan, 1892, Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876, Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955, Trichodinella epizootica Raabe, 1950, Chloromyxum fluviatile Thélohan, 1892, Tripartiella bulbosa Davis, 1947 та Balantidium ctenopharyngodoni Chen, 1955) є епізоотично важливими та можуть бути надзвичайно небезпечними для аквакультури.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Мельничук, В. В., Євстаф’єва, В. О., Хоменко, А. М., & Сидоренко, І. С. (2021). АНАЛІЗ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПАРАЗИТІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ РИБ ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ. ПАРАЗИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 194-203. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають