СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВІЙСЬКИХ КОТА ТА СОБАКИ У РАЗІ ОЖИРІННЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Ключові слова: собака, кіт, діабет, інсулінорезистентність, ожиріння

Анотація

У статті наведені результати ультрасонографічних досліджень внутрішніх органів свійських собаки і кота з ожирінням, яке розвинулось унаслідок цукрового діабету. У котів і собак у разі хво-роби на цукровий діабет з симптомом ожиріння виявлено значний вміст жирової тканини, що змі-нювало якість ультрасонографічної картини. За дослідження виявлено незначне рівномірне, дифузне підвищення ехогенності паренхіми печінки, візуалізовано затемнення у віддалених ділянках органу, встановлено характерні ознаки холестазу та холециститу (наповнений, дещо збільшений у розмірах жовчний міхур), що спричинено гіпорексією. У печінці хворих котів і собак візуалізовано збільшення зернистості паренхіми, потовщення і помірне підвищення ехогенності капсули печінки, збіднення судинного малюнку. Нирки свійських котів мали бобоподібну форму, з гладенькою поверхнею й чіт-кими контурами. У хворих собак нирки візуалізовано бобоподібної форми, з рівними і чіткими конту-рами, та типовим анехогенним малюнком мозкового шару. Встановлено ехогенний кірковий шар, до-бре виражену кортикомедулярну диференціацію та відсутність сонографічних ознак деформації ниркової миски. У хворих на цукровий діабет собак і котів за умови сонографічного дослідження за-реєстровано виражені дистрофічні зміни підшлункової залози. Візуалізація органу була погіршеною, внаслідок надмірного жирового прошарку, водночас реєстрували ознаки хронічного панкреатиту. Виявлено зменшення розмірів підшлункової залози, різний ступінь нерівномірної ехогенності паренхі-ми, вузликової ехоструктури, з акустичними тінями через звапніння і рубцювання, а також нерівно-мірне розширення протоків органу. Ультрасонографічна картина внутрішніх органів тварин-компаньйонів у разі ожиріння внаслідок цукрового діабету узгоджується з результатами біохіміч-них досліджень.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Локес-Крупка, Т. П., Цвіліховський, М. І., Канівець, Н. С., Кравченко, С. О., & Бурда, Т. Л. (2020). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВІЙСЬКИХ КОТА ТА СОБАКИ У РАЗІ ОЖИРІННЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. Scientific Progress & Innovations, (2), 194-201. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>