ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ ОВЕЦЬ У ОСІННЬО-ПАСОВИЩНИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: гельмінтози, протозоози, вівці, поширення, асоціативні інвазії, екстенсивність, інтенсивність інвазії

Анотація

Сучасні тенденції розвитку тваринництва супроводжуються формуванням нових паразитарних систем, співчлени яких можуть істотно впливати на ефективність ведення галузі. Серед заразних хвороб овець гельмінтози і кокцидіози нерідко є однією з основних причин, що призводять до знижен-ня продуктивності тварин, порушення обміну речовин, зниження імунітету та часто їхньої загибе-лі. Знання епізоотичної ситуації щодо збудників паразитозів тварин, їх видового складу та форм пе-ребігу захворювань дозволить ефективно проводити протипаразитарні заходи в конкретних умовах. Метою досліджень було встановити особливості поширення та перебігу паразитозів овець у осін-ньо-пасовищний період. За результатами проведених копроовоскопічних досліджень овець встанов-лено, що на території Полтавської області в осінньо-пасовищний період екстенсивність інвазії тва-рин паразитозами сягає 100,0 %. Фауна представлена нематодами ряду Strongylіda видів Strongyloides papillosus і Trichuris spp., цестодами Moniezia spp та найпростішими організмами Ei-meria spp. Домінуючими в овець виявилися стронгілятози травного тракту, де екстенсивність інва-зії становила 96,68 %, інтенсивність інвазії – 210,93 яєць/г, а також монієзіоз, де показники інвазо-ваності становили відповідно 44,74 % і 123,29 яєць/г. Рідше виявляли еймеріоз (22,37 % і 73,65±26,76 ооцист/г), трихуроз (11,84 % і 14,22 яєць/г) та стронгілоїдоз (10,53 % і 12,00 яєць/г). Паразитози в осінньо-пасовищний період частіше перебігають як асоціативні інвазії, де їхній відсо-ток сягає 63,16 %. Моноінвазії представлені стронгілятозами травного тракту (96,43 % від хворих на моноінвазії) та монієзіозом (3,57 %). Асоціативні інвазії перебігали у формі дво-, три- та чоти-ричленних паразитозів, де домінуючими були інвазії, що складалися з двох (екстенсивність інвазії становила 39,47 %) та трьох (22,37 %) видів паразитів. Рідше реєстрували чотиричленну асоціацію, яка складалася зі стронгілят травного тракту, монієзій, трихурисів та еймерій (1,32 %). З двочлен-них інвазій найчастіше виявляли одночасне паразитування в організмі овець стронгілят травного тракту та монієзій (27,63 %), з тричленних – стронгілят травного тракту, еймерій та монієзій (6,57 %).

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., Кручиненко, О. В., Мельничук, В. В., Михайлютенко, С. М., & Корчан, Л. М. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ ОВЕЦЬ У ОСІННЬО-ПАСОВИЩНИЙ ПЕРІОД. Scientific Progress & Innovations, (4), 163-169. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>