ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ СОРТОВОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ

  • О. В. Тригуб Устимівська дослідна станція рослинництва, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України
  • О. М. Куценко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8692-2302
  • М. М. Маренич Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-8903-3807
  • В. В. Ляшенко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
Ключові слова: гречка, повний вегетаційний період, період «цвітіння – початок достигання», гідротермічний коефіцієнт, скоростигла та середньостигла групи, коефіцієнт кореляції

Анотація

На сьогодні гречка входить до нішових сільськогосподарських культур через залежність від пого-дно-кліматичних умов навколишнього середовища, що нівелюють її високопродуктивний потенціал (урожайність та якість продукції). Водночас в Україні рівень споживання гречки перевищує обсяги вирощування, що обумовлює її експорт сумнівної якості із сусідніх держав. Це призводить до необ-хідності посилити державну підтримку вітчизняних товаровиробників, створити та впровадити у виробництво сорти з високим потенціалом продуктивності в умовах зміни природно-кліматичних факторів. У статті наведено результати вивчення матеріалу 257 сортів та форм гречки звичайної різного еколого-географічного походження з Національної колекції України на базі Устимівської до-слідної станції рослинництва протягом 2014–2018 років. Досліджуваний матеріал було розподілено на дві групи за параметрами стиглості: скоростиглі та середньостиглі, з подальшим аналізом кож-ної з них. Для вивчення та аналізу взято тривалість повного вегетаційного періоду та періоду «цвітіння – початок достигання» як найбільш критичного, за даними попередніх досліджень, для отримання врожаю. Виявлено різні рівні та дещо різні тенденції в напрямах впливу погодно-кліматичних умов на рівень урожайності культури залежно від рівня стиглості колекційного ма-теріалу, що може бути суттєвим фактором при вивченні вихідного матеріалу гречки для різних зон та напрямів використання. Доведено важливість застосування гідротермічного коефіцієнта як ін-тегрального показника при визначенні сукупного впливу кліматичних факторів на урожайні харак-теристики рослин гречки, опис їхніх біологічних та морфологічних особливостей.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Тригуб, О. В., Куценко, О. М., Маренич, М. М., & Ляшенко, В. В. (2020). ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ СОРТОВОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ. Scientific Progress & Innovations, (2), 12-18. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають