ОЦІНКА УРОЖАЙНОСТІ ТА АДАПТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ

  • О. В. Тригуб Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН https://orcid.org/0000-0003-3346-9828
  • О. М. Куценко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0001-8692-2302
  • В. В. Ляшенко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
  • К. О. Дудка Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: гречка, урожайність, стабільність, пластичність, селекційна цінність

Анотація

У статті обґрунтовано та розкрито вирішення проблеми забезпечення селекційного процесу різноманітним за походженням і генетичною основою селекційним матеріалом як однієї з базових умов отримання результату зі створення сортів і гібридів з відповідними параметрами врожайних характеристик та показників їх стабільного прояву у змінних, часто контрастних, умовах середо-вища. Дослідження різноманітного селекційного матеріалу, його оцінка, опис і диференціація за пев-ними рівнями прояву ознак найбільш імовірна при роботі з колекційними зразками, складниками Національної колекції гречки в Україні. Не менш важливим є застосування оптимальних підходів до використання в роботі методик оцінки впливу факторів середовища та генетичного потенціалу самого сортового матеріалу. Комплексне застосування методик оцінки дає змогу значно оптимізу-вати процес пошуку вихідних форм. Дослідження за темою статті проводили протягом 20 років. Для аналізу отриманих даних вивчення урожайних характеристик застосовано методи оцінки стій-кості до дії абіотичних чинників з визначенням коефіцієнта лінійної регресії (bi), коефіцієнта диспе-рсії (S2i), стійкості сортів до стресу та генетичної пластичності, індексу стабільності, гомеоста-тичності та селекційної цінності. В результаті дослідження набору зразків загальною кількістю понад 200 штук було сформовано колекцію (39 зразків), на основі якої проаналізовано ефективність застосування на гречці тих чи тих методик, виявлено недоліки певних із них і рекомендовано кращі. Результатом оцінки є виокремлення із широкого набору географічно віддалених сортів кращих за параметрами стабільності – Володар, Детермінант 11, Аніта Бєлорусская, Ілія, Чаровніца, Лакнея, Уфімская, Пріморская 7, Батир, Мордовская 124, Ceska Krajova, Кетавасе, Арно, пластичності – Єлена, Подолянка, Роксолана, Популяція 7/07, Ольга, СИН 3/02, Софія, П-330, П-455, П-620, Ярославна, Сумчанка, Селяночка, Руслана, Слобожанка, Арєса, Ceska Krajova, селекційної цінності – Роксолана, Володар, П-332, П-455, Детермінант 11, П-485, Селяночка, Слобожанка, Аніта Бєло-русская, Ілія, Лакнея, Марта, Агідель, Уфімская, Батир, Мордовская 124, Ceska Krajova, Кетавасе і Арно.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Тригуб, О. В., Куценко, О. М., Ляшенко, В. В., & Дудка, К. О. (2021). ОЦІНКА УРОЖАЙНОСТІ ТА АДАПТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 27-36. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають