ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ СТИМУЛЯТОРІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Ключові слова: пшениця озима, сорти, передпосівна обробка насіння, позакореневе застосування, урожайність, рентабельність

Анотація

Наведено результати економічної ефективності способів застосування гумінових стимуляторів як елемента управління урожайністю пшениці озимої. Застосування гумінових стимуляторів у сумі-шах з протруйниками переважно призводило до збільшення врожайних і економічних показників. Аналіз економічних показників використання гуматів свідчить про їхню ефективність для застосу-вання при передпосівній обробці насіння пшениці. Сортові властивості також мають незаперечний вплив на економічні показники. У цьому досліді сорт Смуглянка виявився краще адаптованим до умов
вирощування й забезпечив більшу врожайність та вищу рентабельність виробництва – 117 проти
98,3 %. Прибавка врожайності від використання протруйника Максим Стар 025 FS склала в серед-
ньому по всіх сортах 3,3 ц/га, чистий дохід був на 1522 грн більшим порівняно з контролем. Викори-
стання Радостиму виявилося менш ефективним з погляду господарювання, проте порівняно з конт-
ролем також було позитивним.
Найефективнішими були варіанти, де застосовували 1R Seed treatment (1,0 л/т). У разі викорис-
тання лише цього препарату прибавка урожайності порівняно з контрольним варіантом склала
майже 6 ц/га, а в комплексі з протруйником – 6,3 ц/га. Отже, незважаючи на значну вартість 1R
Seed treatment, він у такій дозі є найкращим препаратом для передпосівної обробки насіння пшениці
як у комплексі з протруйником, так і відокремлено – чистий дохід від використання цього препарату
склав 2480 грн. Активатор родючості ґрунту 5R SoilBoost у кількості 11 кг/га сприяв збільшенню
врожайності зерна пшениці на 4,8 ц/га, хоча досить висока вартість препарату фактично нівелює
його переваги для отримання чистого доходу – він був майже однаковим з контрольним варіантом,
а показник рентабельності був навіть на 8,3 % нижчим. Найбільша економічна ефективність зафік-
сована у варіанті, де використовувалося лише позакореневе внесення 4R Folliar concentrate у два
прийоми по 2 кг/га. Найкращий економічний показник спостерігався за умови використання гуматів
у сумішах з гербіцидами у варіанті, де застосовували суміш Пріма (400 г/га) та Foliar concentrate
(2 кг/га). Додавання до розчину гербіциду 200 г/га Гуміфілду не призводило до збільшення врожайно-
сті, а комбінування суміші з Foliar concentrate (2 кг/га) збільшувало її на 6,4 ц/га. Відповідно до цього
на 2816 грн вищими були показники чистого доходу та рентабельності – на 15,5 %.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Маренич, М. М. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ СТИМУЛЯТОРІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 26-34. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають