ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТОКСАСКАРОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ

  • В. О. Євстаф’єва Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • Б. Ю. Голофаєв Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: токсаскароз, собаки, поширення, мікстінвазії, вікова динаміка

Анотація

Собаківництво наразі набуває важливого значення в різних галузях народного господарства. По-треби в розвитку службового, декоративного, спортивного та спеціального собаківництва зроста-ють, оскільки ці тварини − незамінні помічники людини. В усьому світі існує безліч різноманітних форм використання собак, одна з них – збагачення духовного світу людей. До того ж собаки беруть участь в охороні народногосподарських та інших об’єктів, зокрема державного кордону. Захоплення собаківництвом у містах призводить до скупчення великої кількості тварин на обмеженій території, а спільний вигул собак призводить до значного поширення інвазійних захворювань, зокрема нема-тодозів травного каналу тварин. До одного з найбільш поширеного гельмінтозу собак науковці від-носять токсаскароз. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та вете-ринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Метою досліджень було вивчити особливості поширення токсаскарозу собак в умовах міста Полтави з урахуванням залеж-ності показників інвазованості від віку тварин, а також особливостей перебігу хвороби у складі мік-стінвазій травного каналу собак. За результатами копроскопічних досліджень встановлено, що то-ксаскароз собак є поширеною інвазією на території міста Полтави, середня екстенсивність інвазії становить 31,25 %. З’ясовано, що токсаскароз у собак переважно перебігає у вигляді моноінвазії (75 %). Мікстінвазії виявляли у 25 % хворих на токсаскароз тварин, де Toxascaris leoninа виявляли разом із кишковими нематодами видів Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala та найпростішими ор-ганізмами виду Isospora canis. У 70 % випадків встановлено двокомпонентні мікстінвазії, у 30% – трикомпонентні. Найчастіше в собак діагностували токсаскарозно-трихурозну асоціативну інвазію (40 % від загальної кількості хворих на мікстінвазії собак). Рідше виявляли токсаскарозно-унцинаріозну (20 %), токсаскарозно-трихурозно-унцинаріозну (20 %), токсаскарозно-ізоспорозну та токсаскарозно-трихурозно-ізоспорозну асоціативні інвазії (по 10 % відповідно). Визначено, що пока-зники екстенсивності токсаскарозної інвазії залежать від віку собак. Найбільш інвазованим T. leoninа був молодняк віком від 6 до 12 місяців, де середня екстенсивність інвазії сягала 46,51 %. Найнижчі показники екстенсивності інвазії реєстрували ву собак старших п’ятирічного віку (16,67 %). Отримані результати досліджень дозволять підвищити ефективність проведення лікувальних та профілактичних заходів за умови токсаскарозу собак з урахуванням особливостей перебігу та вікової динаміки інвазії.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., & Голофаєв, Б. Ю. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТОКСАСКАРОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 181-186. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають