ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАПІЛЯРІЇД, ЩО ПАРАЗИТУЮТЬ У ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ

  • В. В. Мельничук Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
  • В. О. Євстаф’єва Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • Є. О. Бородай Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-4278-5286
  • О. В. Ложкіна Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Ключові слова: нематоди, Baruscapillaria obsignata, Сapillaria anatis, птиця, диференційна діагностика, метричні показники

Анотація

Нематоди родини Capillariidae Neveu-Lemaire, 1936 відносяться до чисельної і значно поширеної групи паразитичних гельмінтів, які можуть локалізуватися майже в усіх органах хазяїв. Різні види паразитують у мавп, диких і домашніх м’ясоїдних, домашніх жуйних тварин, гризунів, сумчастих, риб, амфібій, а також у людини. Окремі з них є високопатогенними і мають не тільки епізоотологі-чне, а й епідеміологічне значення. Результати морфологічних досліджень відіграють важливу роль у практичній таксономії для побудови природної системи цієї групи нематод, а також для розуміння еволюції і філогенії Capillariidae. Завдяки такому аналізу створюється узагальнена картина будови й анатомічної організації капіляріїд. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразито-логії та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Метою дос-ліджень було встановити диференціальні видові морфологічні та метричні ознаки капіляріїд, виділе-них від домашньої птиці. За результатами проведених морфологічних досліджень статевозрілих самців та самок Сapillaria anatis (Schrank, 1790) Travassos, 1915 та Baruscapillaria obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 1982 відзначено їх суттєву схожість. Ці види мають однакову загальну бу-дову тіла, в самок – будову області вульви, вагіни, у самців – будову хвостового кінця. Водночас, ди-ференційною морфологічною ознакою С. anatis є наявність шипиків на спікулярній піхві. Визначено достовірні відмінності у морфометричних параметрах самців і самок капілярій видів B. obsignata та С. anatis, які дають змогу підвищити ефективність їх ідентифікації. Морфометричні параметри самців B. obsignata мали більші значення, ніж С. anatis за п’ятьма показниках, які характеризували довжину тіла та спікули, ширину та довжину псевдобурси. Водночас, спікула С. anatis є ширшою впродовж усієї її довжини, ніж в B. obsignata. У самок B. obsignata та С. anatis сім метричних пока-зників мають достовірну різницю в значеннях, з яких за чотирма показниками (ширина тіла в ділянці вульви; довжина, ширина і товщина оболонки яєць) самки С. anatis мали більші параметри, ніж сам-ки B. obsignata. До диференційних ознак можна віднести наявність кутикулярних підвищень в облас-ті вульви у B. obsignata.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Мельничук, В. В., Євстаф’єва, В. О., Бородай, Є. О., & Ложкіна, О. В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАПІЛЯРІЇД, ЩО ПАРАЗИТУЮТЬ У ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ. Scientific Progress & Innovations, (2), 156-163. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>