Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль

  • Н. С. Щербакова
  • Ж. О. Передера
  • С. Б. Передера
  • А. Ю. Лубенська
Ключові слова: НВЧ-випромінювання, мікроорганізми, знезараження, харчові токсикозінфекції

Анотація

Наведено дані про знезараження ковбасних виробів
НВЧ-хвилями. Встановлено, що на зменшення кількос-
ті мікроорганізмів у ковбасних виробах впливають
режим потужності мікрохвильової печі та час об-
робки зразків. Визначено, що час обробки проби має
більш значний вплив на зменшення кількості мікроор-
ганізмів у ній, аніж вибраний режим потужності
мікрохвильової печі. Тривале опромінення виробів
НВЧ-хвилями (протягом трьох хвилин) сприяє зни-
щенню більшої кількості мікроорганізмів, але мінімаль-
ний час (1 хвилина) достатній для зменшення кілько-
сті мікрофлори ковбасного виробу сумнівної свіжо-
сті для того, щоб вважати його не шкідливим для
організму людини після знезараження.

The paper shows data of the disinfection of sausages by microwave waves. It is established that to reduce the number of microorganisms in sausage products affect mode power microwave and processing of samples.

It determined that the sample processing has a significant impact on reducing the number of microorganisms in it than the selected mode power microwave.

Prolonged exposure samples by microwave waves (within 3 minutes) favors reducing of more microorganisms, but the minimum time (1 minute) is sufficient to reduce the number of microorganisms sausage products of questionable freshness to assume it is not harmful to the human body after decontamination.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Щербакова, Н. С., Передера, Ж. О., Передера, С. Б., & Лубенська, А. Ю. (2015). Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 106-108. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають