Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження

  • С. Б. Передера
  • О. В. Кінаш
Ключові слова: гриби роду Mucor, гриби роду Aspergillus, препарати ехінацеї, ефірні олії, чутливість мікроорганізмів

Анотація

Наведено результати дослідження чутливості
грибів роду Mucor та Aspergillus до речовин, що ма-
ють рослинне походження (відвар трави ехінацеї
пурпурової, екстракт ехінацеї рідкий, настоянка ехі-
нацеї, ефірна олія базиліку, монарди, евгенол). У лі-
тературі наведено численні дані щодо імуностиму-
люючої та бактерицидної дії вищезазначених речо-
вин, однак дані стосовно їх фунгіцидних властивос-
тей висвітлені недостатньо. Дослідження проводили
стандартним диско-дифузійним методом. Викорис-
товували препарати ехінацеї пурпурової та ефірні
олії з аптекарської мережі. Речовини рослинного по-
ходження перспективні для використання у ветери-
нарії, як альтернатива антибіотикам і дезінфектан-
там одночасно. Зокрема ефірні масла та їх компонен-
ти можуть бути використані для сонації повітря
птахівничих приміщень в якості дезінфікуючих засо-
бів, а також, як речовини анаболічної та імуности-
мулюючої дії.

The results of susceptibility testing of Aspergillus and Mucor to plant origin substances (infusion of Echinacea purpurea, Echinacea liquid extract, Echinacea tincture, essential oil of Basil, essential oil of Monarda, eugenol) are shown. There are numerous data in the literature relating to bactericidal and immunostimulatory activity of  those substances, however, the data for their fungicidal properties described insufficiently. The studies was conducted by standard disc-diffusion method. We used medications of Echinacea purpurea and essential oils of pharmaceutical network. Plant origin substances are promising for use in veterinary medicine as an alternative to antibiotics and disinfectants simultaneously. In particular, essential oils and their components can be used to optimize the air of poultry premises, as a disinfectant and as chemicals of anabolic and immunostimulatory action.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Передера, С. Б., & Кінаш, О. В. (2015). Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 102-105. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають