МОНІТОРИНГ НЕКРОБАКТЕРІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В АГРОФІРМІ «МАЯК» КОТЕЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • С. Б. Передера
  • М. В. Колотій
  • Ж. О. Передера
  • Н. С. Щербакова Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: некробактеріоз, моніторинг, хвороби кінцівок, інфекційна патологія кінцівок

Анотація

У статті наведені дані щодо моніторингу серед стада великої рогатої худоби тварин з патологією ураження копитець в агрофірмі «Маяк» за останні роки. Виявлено, що патологія копитець неінфекційного характеру становила до 30 % від загальної кількості уражених копитець, а у 70 % спостерігалось  ураження копитець інфекційної патології – некробактеріоз. Серед молодняку великої рогатої худоби  8–17-місячного віку некробактеріоз спостерігався у 2013 році у 3,6 % тварин з 406, а у 2015 році – 2,9 % з 617 тварин. Встановлено, що середній вік тварин хворих на некробактеріоз становить 6–7 років, з 939 хворих 190 – 20,2 %, а це високопродуктивні тварини.

The article presents the data of the monitoring of herds of cattle animals with hooves lesion pathology in recent years in agricultural farm «Maiak». We revealed that pathology of hooves infectious character was up to 30 % of infected hooves, and in 70 % we experienced a defeat infectious diseases – necrobacteriosis. Among young cattle 8–17 months of age necrobacteriosis was observed in 2013 in 3,6 % of 406 animals, and in 2015 – 2,9 % of 617 animals. It was established that the average age of animals affected by necrobacteriosis is 6–7 years of 939 190 were patients – 20,2 %, and they are high-performance animals.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Передера, С. Б., Колотій, М. В., Передера, Ж. О., & Щербакова, Н. С. (2017). МОНІТОРИНГ НЕКРОБАКТЕРІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В АГРОФІРМІ «МАЯК» КОТЕЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 126-128. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають