Визначення безпечності м’яса птиці, хворої на еймеріоз

  • Н. С. Щербакова
Ключові слова: якість, безпека, ветеринарно-санітарна оцінка, еймеріоз, м’ясо птиці, токсичність

Анотація

Дається оцінка безпеки м’яса курей, хворих на
еймеріоз. Наведено дані щодо визначення токсич-
ності м’яса птиці експрес-методом за допомогою
інфузорій Colpoda steinii. Крім того обґрунтову-
ється ветеринарно-санітарна оцінка м’яса хворої
на еймеріоз птиці, яка полягає в тому, що м’ясо,
отримане від хворої птиці з ознаками виснаження,
є токсичним, і його треба направляти на технічну
утилізацію. Якщо м’ясо отримане від хворої
птиці, але тушка не має ознак виснаження, мож-
на випускати у реалізацію після інактивації мето-
дом проварювання упродовж трьох годин у від-
критих котлах.

The estimation of safety of meat chickens suffering from eymerioz. The data to determine the toxicity
of poultry rapid method using ciliates Colpoda steinii. Furthermore justified veterinary-sanitary
evaluation of meat patient with eymerioz bird that is the meat derived from poultry patient with signs of
exhaustion, is toxic and should be sent to the technical utilization. If meat obtained from patients poultry
carcass but no signs of exhaustion, can produce the realization after inactivation by boiling thoroughly
within three hours of outdoor boilers.

Опубліковано
2013-06-28
Як цитувати
Щербакова, Н. С. (2013). Визначення безпечності м’яса птиці, хворої на еймеріоз. Scientific Progress & Innovations, (2), 107-108. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають