СПОСІБ ОЧИСТКИ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД НІТРАТ-ІОНІВ

  • Н. Б. Сененко
  • Д. О. Стороженко
  • А. І. Сененко
  • П. В. Писаренко
  • Г. В. Степаненков

Анотація

Визначений хімічний склад проби глинистої сиро-
вини. Представлені результати експериментальних
досліджень її сорбційних характеристик у повітря-
но-сухому стані й термічно обробленої за різних ре-
жимів відносно нітрат-іонів. Досліджені основні
фізико-хімічні показники якості природної питної
води до та після обробки обраним сорбентом; визна-
чені його десорбційні характеристики. Виявлена мо-
жливість зменшення концентрації нітрат-іонів у
воді. Розроблені рекомендації з очищення природної
питної води від нітрат-іонів.

The chemical composition of the sample clay raw material is specified. The results of experimental research of sorption characteristics of clay raw material in the air - dry condition and thermally treated at different regimes concerning nitrate – ions are presented. The basic physical - chemical indices of natural drinking water quality are researched before and after treating by selected sorbent and desorption characteristics is defined. The possibility of reducing the concentration of nitrate - ions in water is shown up. The recommendations for purification of natural drinking water from nitrate – ions are developed.

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Сененко, Н. Б., Стороженко, Д. О., Сененко, А. І., Писаренко, П. В., & Степаненков, Г. В. (2014). СПОСІБ ОЧИСТКИ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД НІТРАТ-ІОНІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 91-95. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 > >>