СОРТ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО «СЛАВЕТНЕ»: ПОХОДЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ, АГРОБІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ

  • В. В. Москалець
  • В. В. Лавров
  • Т. З. Москалець
  • В. І. Москалець
  • П. В. Писаренко
Ключові слова: тритикале озиме, сорт, екологічна стійкість, агробіотичний потенціал, стабільність продуктивності

Анотація

Викладено агробіологічну характеристику сорту
тритикале озимого «Славетне», виведеного шля-
хом індивідуального відбору й виділеного з гібрид-
ної комбінації (Августо х Ягуар) х № 1364/93 за
кількісними (урожайність зерна, кількість і маса
зерна з колоса, натура зерна, маса 1000 зерен) та
якісними (вміст білка, «сирої» клейковини) пара-
метрами урожаю зерна, за екологічною стійкістю
до фітопатогенних збудників хвороб, аномалій
зимово-весняного та літнього періодів, вилягання.
На базі сорту «Славетне» шляхом індивідуального
відбору створено більш морозостійку лінію «Сла-
ветне покращене». Доведено здатність тритика-
ле озимого сорту «Славетне» забезпечувати на
дерново-середньопідзолистому супіщаному і дер-
ново-підзолистому супіщаному легкосуглинковому
ґрунтах східного та центрального Полісся, на
чорноземі глибокому середньосуглинковому і чор-
ноземі типовому малоґумусному легкосуглинковому
північного та центрального Лісостепу України
високу врожайність.

Agrobiological characteristics of winter triticale varietiy
«Slavetne» are described. This variety was sorted out through
the individual selection from hybrid combination («Augusto» х
«Jaguar») x № 1364/93 according to quantitative (grain yield,
number and weight of grain per spike, weight of the grain, 1000
grain weight) and qualitative (protein content, «raw» gluten)
parameters of grain yield, ecological sustainability to pathogens
of phytopathogenic diseases, abnormal phenomena of winterspring and summer periods, lodging. On the basis of «Slavetne»
variety more frost resistant line «Slavetne pokraschene» was
received by individual selection. The ability of winter triticale
«Slavetne» to provide high yield at the sod-medium sandy loam
and sod-podzolic sandy soils of Eastern and Central Polesie, the
deep black soil and black soils of typical Northern and Central
Forest-Steppe of Ukraine was proved.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Москалець, В. В., Лавров, В. В., Москалець, Т. З., Москалець, В. І., & Писаренко, П. В. (2012). СОРТ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО «СЛАВЕТНЕ»: ПОХОДЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ, АГРОБІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ. Scientific Progress & Innovations, (4), 7-13. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>