ЗМІНА ВМІСТУ РУХОМОГО ФОСФОРУ В ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТАХ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО НА РІЛЛІ ВІДНОСНО ЦІЛИНИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

  • С. М. Крамарьов
  • О. С. Крамарьов
  • П. В. Писаренко
  • А. О. Христенко
  • Л. М. Токмакова
  • С. І. Жученко
  • В. А. Сироватко
  • К. В. Сироватко
Ключові слова: вміст рухомого фосфору, мікроорганізми, рілля, цілина, чорнозем звичайний

Анотація

Проаналізовано зміну вмісту рухомого фосфору в
генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріл-
лі відносно цілини в умовах північного Степу України
за різних методів досліджень. Для точної діагности-
ки фосфатного стану даних ґрунтів слід використо-
вувати один із трьох методів: Карпінського–
Зам'ятіної (ДСТУ 4727), Мачигіна (ДСТУ 4114) або
Oлсена (ДСТУ ISO 11263). Встановлено, що реальна
природна забезпеченість орного шару чорноземів
звичайних фосфором відповідає межі низької та
середньої забезпеченості цим елементом живлення
рослин.

The change of the content of mobile phosphorus
in the genetic horizons of ordinary black plowing a
relatively virgin land under North Steppe of Ukraine
at different research methods has been analyzed. For
accurate diagnosis of phosphate status of these soils
should use one of three methods: Karpinski–
Zamiatina (GATS 4727), Machygin (GATS 4114)
or Olsen (GATS ISO 11263). It has been established
that real natural security arable layer ordinary black
phosphorus corresponds to the boundary of low and
medium security that element of plant nutrition.

Опубліковано
2014-06-26
Як цитувати
Крамарьов, С. М., Крамарьов, О. С., Писаренко, П. В., Христенко, А. О., Токмакова, Л. М., Жученко, С. І., Сироватко, В. А., & Сироватко, К. В. (2014). ЗМІНА ВМІСТУ РУХОМОГО ФОСФОРУ В ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТАХ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО НА РІЛЛІ ВІДНОСНО ЦІЛИНИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (2), 7-22. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.02.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>