Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках

  • Г. В. Степаненков
Ключові слова: питна вода, здоров’я населення

Анотація

У статті розглядається вплив якості питної води
Полтавської області на стан здоров'я населення, а
також представлені результати даного досліджен-
ня. Отримані результати подані у вигляді наведених
графіків і обрахованих коефіцієнтів кореляції. Графі-
ки наведені як для загальної захворюваності по обла-
сті, так і для двох найбільш розповсюджених груп
захворювань (хвороби систем кровообігу, хвороби
кістково-м’язової системи і сполучної тканини). До-
ведено, що якість питної води в області суттєво
впливає на стан здоров'я людей. Зроблені відповідні
висновки загального характеру.

The influence of drinking water quality on the level of population health in Poltava region is considered, and the results of the research are given. The obtained results are shown in the graphs and calculated correlation coefficients. Graphs are shown both for the total incidence in the area and for two the most common groups of diseases (blood circulatory system diseases, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue). It has been proved that the quality of drinking water in the region has a significant effect on human health. Appropriate general conclusions are drawn.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Степаненков, Г. В. (2015). Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 160-164. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.36
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають