Агроекологічні особливості впливу мікробних препаратів на кількісні параметри якості зерна тритикале озимого

  • П. В. Писаренко Полтавська державна аграрна академія
  • В. В. Москалець Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: тритикале озиме, сорт, мікробні препарати, кількісні параметри якості зерна

Анотація

Досліджено чутливість генотипів тритикале озимого на дію мікробних препаратів альбобактерину і діазобактерину за показниками якості зерна, в результаті чого сортовий набір цієї культури, який входив до дослідів, був диференційований за рівнем чутливості на дію біоаґентів конкретного препарату на: чутливі (на діазобактерин: «АД 256», «Славетне»; на альбобактерин: «Вівате Носівський», «Ягуар», «Августо», «Славетне»); помірно чутливі (на діазобактерин: «Августо») та нечутливі (на діазобактерин: «Вівате Носівський», «Ягуар», «ДАУ 5»; на альбобактерин: «АД 256», «ДАУ 5»). Доведено здатність тритикале озимого сортів «АД 256», «Славетне» та «Вівате Носівський» під впливом мікробних препаратів забезпечувати на чорноземі типовому малоґумусному легкосуглинковому центрального Лісостепу України високу якість зерна.

A study on the sensitivity of winter triticale on the action of microbiological preparations albobakterin and diazobakterin in terms of quality grain has been conducted. It is established that the use of microbial preparations in on winter triticale allowed to differentiate varietal composition of this culture in terms of sensitivity to the action of microorganisms: sensitive (on diazobakterin: «Аmphidiploids 256», «Slavetne»; on albobakterin: «Vivate Nosivsky», «Jaguar», «Augusto», «Slavetne»), moderately sensitive (on diazobakterin: «Augusto») and insensitive (on diazobakterin: «Vivate Nosivsky», «Jaguar», «DAU 5»; on albobakterin: «Аmphidiploids 256», «DAU 5»), depending on the actions of certain biological preparations for a specific grade.

Опубліковано
2013-03-28
Як цитувати
Писаренко, П. В., & Москалець, В. В. (2013). Агроекологічні особливості впливу мікробних препаратів на кількісні параметри якості зерна тритикале озимого. Scientific Progress & Innovations, (1), 7-11. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.01.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО