Технологія переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих гальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки

  • В. П. Дмитриков
  • В. В. Падалка
  • О. В. Проценко
  • В. І. Коломєєц
Ключові слова: аграрні машини, акумулятори, гальванічні елементи, переробка, технологія утилізації

Анотація

Наведено результати досліджень із реагентної
переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих га-
льванічних елементів і акумуляторів, які слугують
вторинною сировиною для електротехнічної про-
мисловості. Розглянуто особливості технологіч-
ного проектування, екологічні й економічні аспек-
ти переробки. Проаналізовані стадії переробки
відпрацьованих свинцево-кадмієвих гальванічних
елементів і акумуляторів. Запропонована вдоско-
налена методологія і розроблена апаратурно-
технологічна схема переробки.

The results of researches on the reagent processing of exhaust leaden-cadmium galvanic elements and accumulators which serve as the second raw material for electrical engineering industry are produced. The features of the technological planning, ecological and economic aspects of processing, are considered. The stages of the processing of exhaust leaden-cadmium galvanic elements and accumulators are analyzed. The improved methodology is offered and the flowsheet of processing is developed.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Дмитриков, В. П., Падалка, В. В., Проценко, О. В., & Коломєєц, В. І. (2013). Технологія переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих гальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки. Scientific Progress & Innovations, (3), 168-170. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають