ПЕРЕРОБКА ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-КАДМІЄВИХ ҐАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ

  • В. П. Дмитриков
  • В. В. Падалка
  • О. В. Проценко
  • В. І. Коломєєц
Ключові слова: аграрні машини, акумулятори, ґальванічні елементи, техногенна безпека, технологія переробки, утилізація

Анотація

Наведені результати досліджень із реаґентної
переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих ґаль-
ванічних елементів і акумуляторів, що слугують
вторинною сировиною для електротехнічної про-
мисловості. Розроблений спосіб переробки є без-
відходним, енерґоресурсозберігаючим, екологічно
безпечним; водночас залишковий вміст свинцю,
кадмію та їх сполук не перевищує екологічних
стандартів. Проаналізовані хіміко-технічні проце-
си, запропонована вдосконалена методологія й
розроблена загальна схема технології переробки
свинцево-кадмієвих ґальванічних елементів і
акумуляторів.

The results of researches are resulted on the reagent processing of exhaust leaden-cadmium
galvanic elements and accumulators which serve as the second raw material for electrical
engineering industry. The method of processing is developed zero-emission, energy- and resourses
economy, ecologically safe, at the same time remaining maintenance of lead, does not exceed
cadmium and their connections ecological standards. Chemical and technic processes are
analysed, the offered is improved methodology and the general chart of technology of processing of
leaden-cadmium galvanic elements and accumulators is developed.

Опубліковано
2013-06-28
Як цитувати
Дмитриков, В. П., Падалка, В. В., Проценко, О. В., & Коломєєц, В. І. (2013). ПЕРЕРОБКА ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-КАДМІЄВИХ ҐАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ. Scientific Progress & Innovations, (2), 123-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають