Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри

  • В. П. Дмитриков
  • А. Б. Шестозуб
  • М. А. Олійник
Ключові слова: виробництво, землеробство, кальцієва селітра, модифікація, нітратна кислота

Анотація

Проаналізовано останні дослідження і публікації, у
яких започатковано розв’язання проблеми. Показано
можливості комплексного підходу до збільшення
споживчого попиту сільськогосподарських підпри-
ємств на кальцієву селітру. Запропоновано заходи з
удосконалення технології виробництва кальцієвої
селітри. Виконано розрахунок витрат сировини і
енерґії виробництва розчинів кальцієвої селітри з
нейтралізуючою добавкою калій карбонату. Розроб-
лені заходи модифікації ведуть до зниження енерґе-
тичних витрат, підвищення якості кальцієвої селіт-
ри, покращання екологічних показників виробництва.

The last researches and publications the decision of problem is grounded in which are analysed. Possibilities of the complex approach to the increase of consumer demand of agricultural enterprises on calcium saltpetre are presented. Measures of the improvement of technology of calcium saltpetre production are offered. The calculation of charges of raw material and energy of production of solutions of calcium saltpetre is performed with neutralizing addition potassium of carbonate. The measures of modification lead cutting of power costs, upgrading of calcium saltpetre, improvement of ecological indexes of production.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Дмитриков, В. П., Шестозуб, А. Б., & Олійник, М. А. (2015). Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 131-133. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають