ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТОРСІОННО-УДАРНОГО РОЗПУШУВАЧА ҐРУНТУ

  • Л. Ф. Бабицький
  • В. В. Падалка
  • С. В. Ляшенко
Ключові слова: ефективність, економія, паливо, дослідження, обробка, ґрунт, торсіонно-ударний ніж

Анотація

Обґрунтована необхідність застосування актив-
них розпушувачів для покращання фізико-
механічних властивостей ґрунту сільськогоспо-
дарських угідь. Наведено результати розрахунків
економічної ефективності використання торсіон-
но-ударного розпушувача ґрунту. Підтверджено
економічну ефективність його виробничого впро-
вадження. Експериментально доведено економію
палива при виконанні технологічного процесу
безвідвального обробітку ґрунту машинно-
тракторним аґреґатом у складі МТЗ-80 + торсі-
онно-ударний розпушувач ґрунту в порівнянні з
відомим прототипом.

The necessity of use of active soil cultivators for
improvement of physical and mechanical properties of
farm lands has been proved. Results of calculation of
economic efficiency of use of a torsion and percussive
soil cultivator have been presented. Economic efficiency
of use of torsion and percussive soil cultivator has been
confirmed. The economy of fuel has been experimentally
confirmed in the technological process of non-turnaround
soil tilling by the unit in structure MTZ-80 + a torsion
and percussive soil cultivator in comparison with a
known prototype.

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Бабицький, Л. Ф., Падалка, В. В., & Ляшенко, С. В. (2012). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТОРСІОННО-УДАРНОГО РОЗПУШУВАЧА ҐРУНТУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 168-171. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.41

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>