ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-ЦИНКОВИХ ҐАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПЕРЕРОБКИ

  • В. П. Дмитриков
  • В. В. Падалка
  • О. В. Проценко
  • В. І. Коломєєц
Ключові слова: машини, ґальванічні елементи, екологія, технологія переробки, метали, утилізація

Анотація

За результатами лабораторних досліджень
технологій переробки відпрацьованих свинцево-
цинкових ґальванічних елементів і акумуляторів
запропоновано екологічно безпечну схему їх утилі-
зації. Наведено стадії досліджених хімічних про-
цесів і результати їх перетворень, що відбувають-
ся за комплексної переробки відпрацьованих акуму-
ляторів. Запропоновано вдосконалену методологію
і схему технологічного процесу утилізації свинце-
во-цинкових джерел струму з використанням
існуючого та стандартного устаткування для
процесів переробки з використанням хімічних
реаґентів.

According to the results of laboratory researches of technologies of
processing exhausted leaden-zinc galvanic elements and accumulators the ecologically safe chart of their utilization is offered. The
stages of investigational chemical processes and results of their
transformations which take place at the complex processing of
exhausted accumulators are given. The improved methodology and
chart of technological process utilization of leaden-zinc sources of
current with the use of existent and standard equipment for the
processes of processing chemically active reagents is offered.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Дмитриков, В. П., Падалка, В. В., Проценко, О. В., & Коломєєц, В. І. (2012). ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-ЦИНКОВИХ ҐАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 142-145. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають