Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок

  • С. В. Ляшенко
Ключові слова: присадибна ділянка, підорний шар, ґрунт, мотоблок, ґрунтообробна машина

Анотація

Відомі наукові дослідження підтвердили необхід-
ність руйнування підорного ущільненого шару ґрунту.
Існуючі агротехнічні технології обробітку ґрунту
неприйнятні для умов присадибних ділянок. Запропо-
новано технічне вирішення проблеми із застосуван-
ням малолітражних енерґетичних засобів. Наведено
рекомендовану схему для виконання технологічного
процесу глибокого обробітку ґрунту на присадибних
ділянках. Запропоновано технічне рішення у вигляді
ножа-глибокорозпушувача для зменшення впливу під-
орного шару ґрунту, що утворюється на присадибних
ділянках унаслідок постійного повторення способів
його обробітку, на фізико-механічні властивості ґрун-
ту та продуктивність сільськогосподарських куль-
тур.

The known scientific researches confirmed the necessity of destruction close-settled soils.  Existent agrotechnical technologies of treatment soil are inapplicable for the terms of subsidiary areas. Technical solution problems is offered by the use fuel-efficient power machines. The recommended chart is resulted for implementation of technological process of the deep loosening of soil on subsidiary areas. Technical solution  is offered – deep loosening of soil for diminishing of influencing of subsurface layer of soil which appears on the small holdings as a result of permanent reiteration of methods of his till on physico-mechanical properties of soil and productivity of agricultural cultures.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Ляшенко, С. В. (2015). Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок. Scientific Progress & Innovations, (3), 150-154. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають