Дослідження формування врожаю та якості плодів винограду за різних способів обрізування лози

  • С. В. Ляшенко
Ключові слова: спосіб обрізування, плодова лоза, формування врожайності, якість плодів, плодоносність центральних бруньок, економічна ефективність вирощування

Анотація

Обґрунтовано важливість впливу способів обрізування лози винограду в залежності від сортових особливостей на формування врожаю та якості плодів
винограду. Запропоновано методику дослідження впливу довжини обрізування лози на якісні показники плодів винограду. Проаналізовано методи, що можуть
бути використані з метою підвищення врожайності винограду сортів районованих у Полтавському регіоні. Встановлено, що коефіцієнт плодоношення центральних бруньок у основній мірі корелює з фактичною врожайністю, що дає змогу використовувати цей зв'язок для прогнозування врожайності по сортам винограду. Здійснено обґрунтування і дається характеристика підібраних способів обрізування винограду, які б забезпечували одержання високої сталої врожайності та якості плодів, а також економічну ефективність вирощування винограду.

The importance of the influence of the methods of pruning the vines of grape depending on the varietal features on the formation of the harvest and the quality of the grapes are substantiated. A technique for investigating the influence of the length of the vine pruning on the qualitative indices of grapes is offered. The methods that can be used to increase the yield of grape varieties that are zoned in Poltava region are analyzed. It is established that the coefficient of fruiting of the central buds mainly correlates with the actual yield, which makes it possible to use this connection to predict yields by grape varieties. The selected methods of pruning of grapes that would ensure a high constant yield and quality of fruits, as well as the economic efficiency of growing grapes, are substantiated and characterized.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Ляшенко, С. В. (2017). Дослідження формування врожаю та якості плодів винограду за різних способів обрізування лози. Scientific Progress & Innovations, (3), 6-10. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають