Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства

  • С. Л. Войтенко
Ключові слова: методика, свині, випробовування в умовах ферми, комплексна оцінка, індекс

Анотація

Висвітлені основні підходи до комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах ферми (господарства). Запропоновано визначати цінність кнурів і свиноматок не лише за  відгодівельними і м’ясними ознаками їх потомків, але й за власною продуктивністю останніх.  Описано послідовність добору тварин для їх випробовування в умовах ферми за власною продуктивністю та відгодівельними і м’ясними ознаками з визначенням балу за кожну із ознак. Для комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства запропоновано використовувати розроблений оціночний індекс,  в основі якого середня величина усіх досліджуваних під час випробовування ознак у сибсів і напівсибсів.

Запропонована нова методика оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства дасть змогу оцінити не лише племінних свиней, але помісних і гібридних,  застосовувати єдину методику оцінки тварин основного стада у господарствах різної категорії, обходитися без станцій контрольної відгодівлі свиней та визначити цінність кнура і свиноматки за якістю потомства на основі розробленого оціночного індексу.

The main approaches to the integrated evaluation of boars and sows on the quality of offspring in the conditions of a farm (farm) are covered. It is offered to determine the value of boars and sows not only on the fattening and meat characteristics of their offspring, but also on their own productivity of the latter. The sequence of selection of animals for their testing in conditions of the farm according to their own productivity, fattening and meat characteristics with a score for each of the characteristics is described. For a comprehensive evaluation of boars and sows on the quality of offspring offered to use the developed evaluation index, which is based on the average value of all the tests for testing the characteristics of descendants. Offered new method for estimating boars and sows on the quality of offspring will make it possible to estimate not only breeding pigs but hybrid and local ones, to apply a uniform method for estimating the animals of the main herd in farms of different categories, to dispense with pigs' control stations and determine the value of boars and sows in the quality of offspring based on the developed evaluation index.

Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
Войтенко, С. Л. (2017). Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства. Scientific Progress & Innovations, (4), 59-62. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.04.11
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають