Відтворювальна здатність корів, зумовлена генотиповими чинниками

  • С. Л. Войтенко Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії агарних наук України, с. Чубинське https://orcid.org/0000-0003-3530-6360
  • О. В. Сидоренко Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії агарних наук України, с. Чубинське https://orcid.org/0000-0003-2429-9361
  • Б. С. Шаферівський Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-5742-5016
  • М. О. Петренко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-5275-9401
Ключові слова: умовна кровність за голштинською породою, дочірні потомки бугая, вік, жива маса, перше осіменіння, перше отелення, надій, вміст жиру в молоці, кореляційні зв’язки

Анотація

Висвітлені результати досліджень відтворювальної здатності худоби української чорно-рябої молочної породи залежно від впливу на їх прояв спадковості голштинської породи та походження за бугаєм, батьком потомства. Виявлений зв’язок між ознаками відтворювальної здатності та молочної продуктивності. Дослідження проведені на тваринах 9 підконтрольних стад різних областей України. Розподіл телиць і корів за генотипом (умовною кровністю за голштинської породи) та походженням за батьком здійснювали за використання бази даних системи управління молочним скотарством СУМС “Інтесел-Орсек”. З’ясовано, що збільшення умовної кровності голштинської породи в генотипі телиць української чорно-рябої молочної породи не слугує чіткому прискоренню процесу відтворення тварин. Серед двох генотипових чинників поліпшення віку першого осіменіння телиць: спадковості голштинської породи та бугая, краще акцентувати увагу на бугаєві, батькові потомства. Між телицями різної умовної кровності як у межах однієї групи, так і між групами не було виявлено істотної різниці за живою масою під час першого плідного осіменіння, хоча серед телиць І – ІІІ генотипових груп найбільш масивними були дочки бугая Джупітера 27640964506 і Д. Фрості 131520543, а ІV групи – Джупітера 27640964506 і Ширлі 447860719. Дослідженнями не встановлено позитивного зв’язку живої маси телиць під час першого осіменіння, дочок відповідного бугая, із збільшенням умовної кровності в їх генотипі голштинської породи. У телиць досліджуваних генотипових груп вік першого осіменіння не узгоджується з живою масою в цей період з огляду на низький зворотний зв’язок, крім особин ІV групи. Водночас вік першого осіменіння у особин усіх генотипових груп мав прямий зв’язок із віком першого отелення (r = +0,930…+0,939; P<0,001). Між віком першого осіменіння та надоєм корів-первісток виявлений високої і середньої сили достовірний зворотний кореляційний зв’язок (r = -0,534…-0,821; P<0,001), згідно якого раннє залучення телиць до відтворення сприятиме високому надою за першу лактацію. Зв’язок віку першого осіменіння з вмістом жиру в молоці корів-первісток, крім першої групи, носив протилежний до надою характер, вказуючи на зміну ознак в одному напрямку.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Войтенко, С. Л., Сидоренко, О. В., Шаферівський, Б. С., & Петренко, М. О. (2023). Відтворювальна здатність корів, зумовлена генотиповими чинниками. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 91-98. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО