Оцінка біологічних властивостей, продуктивності та врожайності сочевиці

  • С. М. Холод 1Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр՚єва НААН, с. Устимівка https://orcid.org/0000-0002-2443-0879
  • О. О. Четверик Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-1986-1316
  • В. В. Ляшенко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
  • М. Р. Хоменко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: сочевиця, зразки, вегетаційний період, висота рослин, продуктивність, цінні господар-ські ознаки, маса 1000 насінин

Анотація

У статті наведено цінність культури сочевиці та проведено дослідження щодо виявлення продуктивних зразків за біологічними властивостями, показниками врожайності та її складниками в агрокліматичних умовах зони південного Лісостепу України. Дослідження проведено впродовж 2020–2022 років у лабораторних і польових умовах в Устимівській дослідній станції рослинництва ІР імені В. Я. Юр’єва НААНУ. У дослідження було залучено 35 зразків сочевиці (Lens culinaris Medik.), отриманих з Лівану. Встановлено найменш варіабельні ознаки «тривалість періоду сходи–цвітіння» та «тривалість періоду сходи–дозрівання», а найбільш – «маса насіння з рослини», «кількість бобів на рослині» та «кількість насінин на рослині». До найбільш тісного позитивного відноситься кореляційний зв’язок поміж ознаками «висота рослини» та «висота прикріплення нижнього бобу» (r = 0,67), між «продуктивністю» і «кількістю бобів на рослині» (r = 0,76) та між «продуктивністю» та «кількістю насінин з рослини» (r = 0,84). В умовах південної частини Лісостепу України дослідні зразки сочевиці формували врожай зерна від 77 до 167 г/м2. Аналіз середньої врожайності за роки досліджень свідчить, що до найурожайніших зразків належать: 2009S 96568-1, 09S 83210-08, 2009S 96101-5, 09S 83251-21, ILL 7947, 09S 83253-04. В середньому за роки досліджень найбільшу продуктивність показали такі зразки сочевиці: 2009S 96575-6 (3,0 г/м2), 09S 83210-08 (3,3 г/м2), 09S 83251-21 (2,9 г/м2), 09S 83253-04 (2,8 г/м2). Показники продуктивності рослини були високими завдяки як підвищеній кількості насінин, так і кількості бобів на рослині. У разі поєднання високого рівня вияву ознак кількості бобів з рослини та насіння на рослині, кількості насіння в бобі, маси 1000 насінин можна виділити такі зразки: 09S 83251-21, 09S 83253-04, ILL 7947, 2009S 96578-1, 09S 83210-08, 09S 83259-13.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Холод, С. М., Четверик, О. О., Ляшенко, В. В., & Хоменко, М. Р. (2023). Оцінка біологічних властивостей, продуктивності та врожайності сочевиці. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 47-53. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО