ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРИХУРОЗУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОЛТАВА

  • Є. О. Бородай Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-4278-5286
  • В. П. Година Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: трихуроз, собаки, поширення, особливості перебігу, вікова та породна сприйнятливість

Анотація

Нині собаківництво набуло важливого значення в усьому світі в різних галузях народного госпо-дарства. Потреби в розвитку службового, мисливського, спортивного та декоративного собаківництва зростають, оскільки ці тварини є незамінними помічниками людини. Надзвичайно небезпечними для м’ясоїдних тварин є гельмінтозні захворювання, збудниками яких є чимала група паразитич-
них організмів, що належать до типу Nematoda. Дослідники зазначають про значне поширення серед
популяції домашньої собаки (Canis lupus familiaris) нематодозів травного каналу, серед яких особли-
вої уваги набуває трихуроз. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Метою роботи було
дослідити поширення та особливості перебігу трихурозу собак на території міста Полтава. За ре-
зультатами копроскопічних досліджень собак встановлено, що середня екстенсивність трихурозної
інвазії в місті Полтаві становила 25,93 %. Показники інвазованості тварин Trichuris vulpis залежа-
ли від їхнього віку. Найбільш ураженими виявилися молоді собаки віком від 6 до 12 місяців, екстенси-
вність інвазії сягала 39,02 %. Надалі зі збільшенням віку собак показники екстенсивності інвазії по-
ступово знижувалися до 14,29% – у собак старших 6 років. Найменш інвазованими збудником три-
хурозу виявилися цуценята віком до 6 місяців, екстенсивність інвазії становила лише 8,57 %. Особ-
ливості породної сприйнятливості собак до збудника трихурозу мали найбільші показники екстенси-
вності інвазії в собак порід французький бульдог (72,73 %) та пекінес (40,00 %). Рідше трихуроз діа-
гностували в собак порід лабрадор-ретривер, пудель та середньоазіатська вівчарка. Показники екс-
тенсивності інвазії коливалися в межах від 12,50 до 16,67 %. З’ясовано, що трихуроз розвивається у
53,57 % випадків як моноінвазія, а в 46,43% – як мікстінвазія. Співчленами останніх були три види
нематод, що паразитують у кишковому каналі собак. Двокомпонентні мікстінвазії були представ-
лені T. vulpis і Uncinaria stenocephala (38,47 %), T. vulpis і Toxascaris leoninа (30,77 %), T. vulpis і
Toxocara canis (15,38 %). Трикомпонентна мікстінвазія виявлена в 15,38 % хворих собак і була пред-
ставлена T. vulpis, U. stenocephala і T. leoninа. Найчастіше трихуроз реєстрували в асоціації з унци-
наріозом (53,85 %) та токсаскарозом (46,15 %). Рідше діагностували асоціацію трихурисів та ток-
сокар (15,38 %).

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Бородай, Є. О., & Година, В. П. (2019). ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРИХУРОЗУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОЛТАВА. Scientific Progress & Innovations, (3), 200-206. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають