ЦИКЛІЧНА ЛАБІЛЬНІСТЬ ГОМЕОСТАЗУ У СВИНОК

Ключові слова: свинки, відтворювальний цикл, гомеостаз, гормони, антиоксиданти, поросність

Анотація

Висвітлено результати досліджень щодо особливостей циклічної лабільності гомеостазу у сви-нок. В експериментах використано свинок миргородської породи на різних фазах відтворювального циклу: лютеальна фаза, еструс, на 15, 20, 30, 60, 90, 104, 113 доби поросності та через 12 годин після опоросу. У сироватці крові визначали динаміку вмісту тиреоїдних і стероїдних гормонів, а також особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу. Виявлено, що у крові свинок кількість стероїдних гормонів є лабільною та обумовлюється фізіологічним станом, а саме, при на-станні еструса відносно лютеальної фази підвищується рівень вмісту тироксину, трийодтироніну, естрадіолу-17β і тестостерону, а також зменшується рівень прогестерону. Такі зміни супрово-джуються прискоренням процесів пероксидного окиснення: зростає активність ксантиноксидази (р<0,05), підвищується вміст дієнових кон’югатів (р<0,05) та ТБК-активних сполук в 1,3 раза. Уп-родовж двох місяців поросності загальна концентрація тиреоїдних і стероїдних гормонів зростає. Такі метаболічні зрушення спричиняють зниження інтенсивності процесів пероксидації. Перед по-логами спостерігається зниження рівня тироксину, трийодтироніну і прогестерону. Встановлено інтенсифікацію пероксидації: збільшення активності КСО (р<0,05) і СОД (р<0,01), вмісту дегідро-аскорбінової кислоти, дієнових кон'югатів (р<0,05) та ТБК-активних комплексів, а також зниження концентрації відновленого глутатіону (р<0,01) та вітаміну Е. Виявлено, що після опоросу концент-рація тироксину в сироватці крові зростає, а прогестерону, тестостерону й естрадіолу-17β − зме-ншується. Відбувається зниження інтенсивності пероксидації ліпідів: зменшення вмісту ДК у 2,5 і ТБК-активних комплексів у 1,5 раза на тлі зниження кількості вітаміну А та вітаміну Е – 11 %. З’ясовано, що особливості циклічної лабільності гомеостазу у крові свинок визначаються фазами відтворювального циклу.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Усенко, С. О. (2019). ЦИКЛІЧНА ЛАБІЛЬНІСТЬ ГОМЕОСТАЗУ У СВИНОК. Scientific Progress & Innovations, (3), 125-131. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають