ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗАДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Ключові слова: родючість ґрунту, системи обробітку ґрунту, екологізація, стійкий розвиток

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан сільськогосподарських угідь в Україні, які зазнають ерозій-них процесів, деградації, втрачають ґрунт і воду. У результаті безвідповідального ставлення влас-ників та орендарів має місце обсихання й опустелювання територій, омертвіння ґрунтів. Обґрунто-вано доцільність проведення термінових заходів із попередження та ліквідації ерозійних процесів, підвищення їхньої дефляційної стійкості, зниження кислотності й відновлення гумусу. Зазначено, що ефективність цих заходів передусім залежить від відповідального ставлення землевласників і земле-користувачів, оскільки в гонитві за надприбутками експлуатація сільськогосподарських угідь є нищі-вною. Першочерговим заходом щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів в Україні визна-чено використання відповідних систем обробітку сільськогосподарських угідь. Досліджено зарубіж-ний і вітчизняний досвід щодо використання основних систем обробітку ґрунту (плужного, мініма-льного та нульового), визначено їхні особливості. Це дало змогу навести переваги та недоліки кож-ного способу обробітку ґрунту, а також оцінити їхній вплив на стан і склад ґрунтів, їхню родю-чість, якість сільськогосподарської продукції та вплив на навколишнє природне середовище, що є актуальним і вкрай необхідним для сільськогосподарських виробників. Запропоновано критерії оцінки систем обробітку ґрунту на засадах стійкого розвитку за агрономічними, економічними, соціальни-ми та екологічними напрямами. Доведено необхідність впровадження таких систем обробітку ґру-нту, застосування яких дасть змогу збільшити продуктивність сільськогосподарської техніки і за-лучених ресурсів, зменшити виробничі витрати та екологічне навантаження на довкілля, забезпечи-ти тривалий розвиток сільськогосподарського виробництва без втрати якості продукції.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Чайка, Т. О., Яснолоб, І. О., Горб, О. О., Лотиш, І. І., & Березницький, Є. В. (2019). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗАДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 92-102. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>