ВПЛИВ ПОШКОДЖЕННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ КЛОПОМ ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) НА ЇЇ ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА

Ключові слова: пшениця озима, клоп шкідлива черепашка, урожайність, маса 1000 зерен, натура зерна, склоподібність

Анотація

Виклики сьогодення вимагають забезпечити урожайність і якість зерна пшениці як основної харчової культури задля забезпечення продовольчої безпеки України та країн світу. Щорічно причинами недобору врожаю зернових колосових культур і погіршення його якості є вплив шкідливих організмів, особливо клопа шкідлива черепашка. Метою статті є дослідження урожайності та фізичних якостей зерна пшениці м’якої озимої сорту Українка Полтавська залежно від ступеня пошкодженості клопом шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.). Вирощування пшениці м’якої озимої сорту Українка Полтавська відбувалося на дослідному полі Полтавського державного аграрного університету в умовах Лісостепу. Ґрунт дослідної ділянки має такі характеристики: темно-сірий опідзолений, за механічним складом – пилувато-важкосуглинистий, вміст гумусу в орному шарі – 3,77–3,93 %, рН=5,8–6. Дослідження якості проводили в Науково-дослідній лабораторії якості зерна імені Г. П. Жемели з використанням відповідного обладнання, посуду та реактивів. Проведені дослідження свідчать про негативний вплив пошкодження пшениці озимої сорту Українка Полтавська клопом шкідлива черепашка як на її врожайність, так і на якість зерна. Визначено, що зростання ступеня пошкодження зерна до 25,3 % негативно вплинуло на показники урожайності та її якості: врожайність зменшилася – на 10 %, маса 1000 зерен – на 10,1 %, натура – на 6 %, склоподібність – на 35,2 % порівняно з відповідними показниками здорового зерна. Проведений кореляційний аналіз показав наявність дуже високого негативного зв’язку між рівнем пошкодження зерна клопом шкідлива черепашка та показниками урожайності (r=-0,9839), масою 1000 зерен (r=-0,9840), натурою (r=-0,9888) і склоподібністю (r=-0,9975). Виконаний регресійний аналіз засвідчив залежність середнього значення кожного з показників від ступеня пошкодження зерна (х) та маси 1000 зерен (у): врожайності – Y=0,323–0,0008x+1,1476y; натури зерна – Y=1031,5972–2,8285x–5,2304y; склоподібності зерна – Y=101,0462–1,346x–0,2495y.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Чайка, Т. О., & Бараболя, О. В. (2022). ВПЛИВ ПОШКОДЖЕННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ КЛОПОМ ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) НА ЇЇ ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 135-141. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО