ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

Ключові слова: кнури, гомогенат трутневих личинок, сперма, пероксидне окиснення, антиоксиданти, відтворення

Анотація

Сучасний етап розвитку репродуктивних біотехнологій характеризується широким використан-
ням методів екологічно-безпечного впливу на відтворювальну здатність тварин, серед яких особливе
місце відводиться застосуванню природних стимуляторів тваринного походження, одним із яких є
гомогенат трутневих личинок. Метою досліджень було встановити вплив гомогенату трутневих
личинок на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та якість сперми у кнурів-
плідників. В експерименті використані дорослі кнури-плідники великої білої породи, аналоги за віком,
живою масою та якістю спермопродукції, яким згодовували гомогенат трутневих личинок. Виявле-
но, що додаткове згодовування гомогенату трутневих личинок кнурам-плідникам істотно впливає
на якісні та кількісні показники сперми: збільшує вагу еякуляту на 10 %, концентрацію сперміїв ‒
16,1 %, кількість сперміїв в еякуляті – 33,5 %, рухливість сперміїв – 10,6 % та їх виживаність –
14,7 %. Ці позитивні ефекти тривають щонайменше місяць, це проявляється у вигляді більшої маси
еякуляту (р<0,001), кількості живих сперміїв в еякуляті (р<0,001), а також їх рухливості (р<0,001) і
виживаності (р<0,001). Встановлено істотний вплив згодовування кнурам-плідникам гомогенату
трутневих личинок на формування прооксидантно- антиоксидантного гомеостазу у спермі, який
проявлявся у сповільненні перебігу процесів пероксидації, що підтверджується меншим вмістом ДК
та вищою активністю супероксиддисмутази на 30 % та каталази – 12,8 %. Еякуляти кнурів-
плідників, що отримували добавку в завершальний період характеризуються вищим рівнем системи
антиоксидантного захисту: більша активність супероксиддисмутази (р<0,001) і каталази (р<0,01),
а також насиченістю аскорбіновою кислотою та відновленим глутатіоном. Встановлено, що осі-
меніння спермодозами кнурів-плідників, що вживали гомогенат трутневих личинок, підвищує заплід-
неність і багатоплідність свиноматок. Ефект післядії цієї біологічно активної добавки триває що-
найменше 30 діб.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Шостя, А. М., Ємець, Я. М., Мороз, О. Г., Ступарь, І. І., Павлова, І. В., & Маслак, М. М. (2019). ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ. Scientific Progress & Innovations, (2), 113-118. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2