ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК

Ключові слова: речовини гумінової природи, свиноматки, відтворювальна здатність, поросята, відлучення

Анотація

Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-
антиооксидантний гомеостазу у крові свиноматок і поросят під час стрес-факторів. В експеримен-
ті використані поросні свиноматки породи велика біла, 5 з яких контрольної групи та 5 дослідної,
які протягом експерименту отримували біологічно активну кормову добавку «Гумілід». Біохімічні
показники крові є дзеркальним відображенням фізіологічного статусу тварин та характеризують
функціональний стан свиноматок у кожному підперіоді. Вміст СОД у крові свиноматок на початок
досліду (104-а доба поросності) та на 5-у добу після опоросу знизився на 19,6 % (p<0,01). Тоді як на
момент відлучення спостерігалося ймовірне зростання показника на 21,5 % (p<0,01) порівняно з
початковим періодом. Активність КТ від початку досліду і на 5-у добу опоросу знизилась на 38,4 %
(p<0,001), зменшення концентрації на момент відлучення становило 8,1 %. Вміст у крові дієнових
кон’югатів на 5-у добу після опоросу зазнав незначних коливань у бік зменшення порівняно з поперед-
нім періодом на 1,8 % та на момент відлучення становив 4,8 %. Найбільшу кількість ТБК-активні
комплекси у крові свиноматок мали в період поросності 15,6 мкмоль/л. Додаткове згодовування
свиноматкам кормової добавки «Гумілід» у період поросності впливало на активацію перебігу анти-
оксидантного захисту, оскільки антиоксиданти зменшувались, а продукти розпаду мали тенденцію
до незначного збільшення. Згодовування кормової добавки «Гумілід» поросятам дослідної групи
сприяло активному генеруванню СОД у крові на 5-у добу після народження та становило на 20,5 %
більше, ніж у тварин контрольної групи. На момент відлучення цей показник був на 25 % (р<0,001)
вище порівняно з контролем. Виявлено підвищення великоплідності на 9,4 % (p<0,01) відповідно до
контрольної групи тварин. Що, своєю чергою, призвело до збільшення маси гнізда при народжені на
12,3 % (p<0,05). Уведення кормової добавки «Гумілід» до стандартного раціону свиноматок сприяло
зменшенню кількості мертвонародженних поросят на 66,6 % порівняно із контрольною групою
тварин, що не отримувала препарат гумінової природи.

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Шостя, А. М., Павлова, І. В., Усенко, О. О., Мороз, О. Г., Слинько, В. Г., Краснощок, О. О., & Літвінов, П. Ю. (2021). ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК. Scientific Progress & Innovations, (2), 158-164. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.19
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>