МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПЕРМІЇВ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ПОРІД ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

Ключові слова: кнури-плідники, сперма, тепловий стрес, гумінові сполуки, активність сперміїв

Анотація

Досліджено вплив речовин гумінової природи на морфо-фізіологічні показники сперміїв кнурів-
плідників під час теплового стресу. Встановлено, що розвиток теплового стресу протягом місячно-
го періоду погіршує якість спермопродукції у кнурів-плідників – зменшує масу еякуляту, кількість сперміїв та їхню рухливість у полтавської м’ясної породи відповідно на – 23,7 %, 21,9 % та 14,6 %, а у червоно-білопоясої м’ясної – 28,4 %, 17,6 % та 22,9 %. Тепловий стрес знижував загальну кількість сперміїв в еякулятах кнурів-плідників обох порід дослідних груп, однак згодовування гуматів сприяло послабленню дії цього фактору на 60-ту добу у ПМ 9,4% та ЧБП 15,6% відносно контрольних груп. Виживаність сперміїв у разі дії негативного фактора істотно знижувалася в період експерименту, проте спермії кнурів-плідників ПМ були більш стійкими та переважали за функціональною активні-стю порівняно із тваринами породи ЧБП на 30-ту добу – 24,1% та 60-ту добу – 14,6 %. Під час те-плового стресу на 30-ту добу експерименту у еякулятах кнурів-плідників морфометричні показники сперміїв змінювались: загальна довжина зменшувалась у полтавської м’ясної породи на 2,3% (р<0,01) та в червоно-білопоясої м’ясної породи на 2,6 %, а довжина головки відповідно на 30,2% (р<0,001) та 5,4 % (р<0,001). У тварин інтактної групи полтавської м’ясної породи під впливом те-плового фактору виявлено більшу кількість патологічних форм сперміїв на 30-ту добу – 17,1 % та 60-та доба експерименту їх зменшення на 4,5 %. Тоді як у червоно-білопоясої м’ясної породи анома-льні форми сперміїв мали більш суттєву тенденцію до їхнього збільшення відповідно на 54,8 % та 34,2 %. Згодовування кнурам-плідникам гуматів підвищувало адаптаційну здатність породи полтав-ська м’ясна – в напрямі збільшення концентрації сперміїв по закінченні основного періоду 13,8 % та виживаності відповідно на 11,5 %. Тоді як у тварин червоно-білопоясої м’ясної породи відмічено ли-ше збільшення концентрації сперміїв відповідно на 14,7 %. Вживання гуматів протягом 60-ти діб підвищує адаптаційну здатність до теплового стресу – збільшує довжину сперміїв на 7,3 % у пол-тавської м’ясної породи і на 9,7% у червоно-білопоясої м’ясної породи зі зниженням кількості пато-логічних форм.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Павлова, І. В. (2020). МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПЕРМІЇВ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ПОРІД ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ. Scientific Progress & Innovations, (3), 189-195. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.21
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають