Підготовка засобів малої механізації до зберігання

  • С. В. Ляшенко
Ключові слова: підготовка, зберігання, технологічна операція, технічний стан, експлуатація

Анотація

Розглянуто аналіз технологічних операцій підго-
товки до зберігання мотокультиватора WEIMA
900M. Удосконалено технологічний процес проведен-
ня операцій підготовки до зберігання мотокультива-
тора шляхом розробки детальних рекомендацій до їх
виконання. Запропоновано систему управління збері-
гання засобів малої механізації, що базується на збо-
рі та використанні бази даних про пошкодження та
несправності, які виникають в період зберігання тех-
ніки. Завдяки розробленій системі можна контролю-
вати технічний стан протягом усього періоду екс-
плуатації.

The analysis of technological operations of preparation of WEIMA 900M to storage is considered. Improved technological process of preparation of motocultivator to storage, due to development of recommendations necessary to implementation. Control the system of storage of small mechanization’s facilities, which is based on collection and use of database about damages and breakages which arise in the period of storage of technique, is offered. Due to the developed system, possibility to control the technical state during the period of exploitation appeared.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Ляшенко, С. В. (2015). Підготовка засобів малої механізації до зберігання. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 145-151. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають