УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІКА ПРОВЕДЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НЕОБХІДНИХ ДО ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ ВИПРОБУВАНЬ НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ

  • С. В. Ляшенко
Ключові слова: мотокультиватор, технічне обслуговування, несправність, технічний стан, надійність, експлуатація

Анотація

Розглянуто аналіз операцій технічного обслугову-
вання, передбачених до виконання для мотокульти-
ватора WEIMA 900M. Удосконалено графік прове-
дення та розширено перелік необхідних до виконання
операцій технічного обслуговування мотокультива-
тора за результатами його випробувань на присади-
бних ділянках. Розроблено систему управління екс-
плуатацією мотокультиватора, що базується на
зборі й використанні бази даних про поломки та не-
справності й дає можливість попереджувати їх під
час проведення технічних обслуговувань, а це, в свою
чергу, дає можливість контролювати технічний
стан мотокультиватора впродовж усього періоду
експлуатації.

Analysis of maintenance operations provided for the performance motor-cultivator WEIMA 900M has been examined. The schedule has been improved and the list of required to perform maintenance operations on the results of his motor-cultivator tests on private land has been expanded. A system for managing the operation of tillers, based on the collection and use of a database of breakage and malfunctions has been developed and it gives the opportunity to warn during maintenance, and this, in its turn makes it possible to monitor the technical condition of the motor-cultivator throughout the period of operation.

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Ляшенко, С. В. (2014). УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІКА ПРОВЕДЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НЕОБХІДНИХ ДО ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ ВИПРОБУВАНЬ НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ. Scientific Progress & Innovations, (3), 178-192. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.37

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають