Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука

  • В. О. Євстаф’єва
  • К. А. Гаврик
Ключові слова: собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, екстенсивність інвазії, поширення, вікова та сезонна динаміки

Анотація

Представлені результати визначення видового
складу акариформних кліщів, які паразитують на
собаках міста Кременчука. Вивчено поширення ака-
розів собак, а також сезонну та вікову динаміки ін-
вазій. Внаслідок акарологічних досліджень встанов-
лено значне ураження собак демодексами, отодекте-
сами та саркоптесами. Демодекозом і саркоптозом
хворіють дорослі собаки, отодектозом – молодняк
до 6-місячного віку. Акарози собак у Кременчуці ре-
єструються впродовж року, проте демодекозна інва-
зія припадає на весняно-осінній, отодектозна – літ-
ньо-зимовий, саркоптозна – осінньо-зимовий періоди
року.

The results determine the species composition of Acariformes that parasites on dogs of town Kremenchuk. We studied the distribution of akaroses of dogs and seasonal and age dynamics of invasions. As a result of akarological studies we found significant lesions of dogs by demodexes, otodexes and sarkopteses. Adult dogs ill demodecosis and sarcoptosis, otodektosis – young up to 6 months of age. Akaroses of dogs in town Kremenchuk was  recorded during the year, but the peak of demodekosic invasion falls on spring and autumn, otodektosic – summer and winter, sarkoptosic – autumn and winter seasons.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., & Гаврик, К. А. (2015). Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 91-94. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>