Біологічні особливості сезонної динаміки Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000) в умовах Полтавської області

  • В. О. Євстаф’єва Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • О. С. Назаренко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: варооз, медоносні бджоли, сезонна динаміка, екстенсивність, інтенсивність інвазії, індекс рясності

Анотація

Наведено дані щодо визначення показників зараженості медоносних бджіл Varroa destructor у кліматичних умовах Полтавської області залежно від сезону з урахуванням біологічних особливостей паразитичних кліщів. Установлено, що сезонна динаміка вароозу характеризується зростанням показників екстенсивності інвазії та індексу рясності у літньо-осінній період року, а показників інтенсивності інвазії – взимку та влітку. Доведено, що впродовж року кількість кліщів на одній робочій бджолі коливається в межах від 1 до 8 екз. Біологічні особливості кліщів характеризуються активізацією паразитування на бджолах влітку (до 8 екз. імаго) та восени (до 7 екз.).

The data of the determination of infection rates of Varroa destructor honey bees in the climatic conditions of Poltava region depending on the season, taking into account the biological characteristics of parasitic ticks are presented. It has been established that the seasonal dynamics of varroasis is characterized by an increase in extensiveness of invasion and the abundance index in the summer-autumn period of the year, and the rates of intensity of invasion in winter and summer. It is proved that during the year the number of ticks on one worker's bee ranges from 1 to 8 specimens. Biological features of ticks are characterized by activation of parasitism on bees in summer (up to 8 specimens of imago) and in autumn (up to 7 specimens).

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., & Назаренко, О. С. (2018). Біологічні особливості сезонної динаміки Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000) в умовах Полтавської області. Scientific Progress & Innovations, (1), 122-125. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають