ЩОДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • В. О. Євстаф’єва
  • О. С. Клименко
  • В. В. Мельничук
  • І. В. Натягла Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: молоко, експертиза, лабораторні дослідження, показники якості і безпечності

Анотація

У роботі наведено результати аналізу звітної документації щодо якості та безпечності молока на території Полтавської області. Встановлено, що за період 2012–2016 рр. державними лабораторіями здійснено 740190 досліджень проб молока. Водночас за наслідками експертизи виявлено, що 8343 зразки продукції не відповідають показникам, які затверджені у відповідних державних стандартах. Найбільшу кількість неякісного молока виявили державні лабораторії у 2012 році – 3327, що становить 2,83 % від загальної кількості досліджуваних проб. Основними причинами вибраковки молока були невідповідність за густиною та кислотністю, вмістом та масовою часткою білку і жиру, а також перевищення кількості соматичних клітин.

In this work we present results of the analysis report documentation concerning the quality and safety of milk in Poltava region. It was established that during the period 2012–2016 years state laboratories conducted 740190 investigations of milk samples. However, according to the results of examination revealed that the 8343 samples of the products do not meet the parameters that are approved by among relevant state standards. The largest number of substandard milk was found by state laboratories in 2012 – 3327, representing 2,83 % of the studied samples. The main reasons for culling of milk were discrepancy for density and acidity, content and mass fraction of protein and fat, and also the excess of number of somatic cells.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., Клименко, О. С., Мельничук, В. В., & Натягла, І. В. (2017). ЩОДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 96-99. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>