Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України

  • М. Я. Шевніков
  • О. П. Галич
  • І. І. Лотиш
  • О. Г. Міленко
Ключові слова: сорти сої, урожайність, господарськи цінні ознаки

Анотація

За результатами вивчення сортів сої виділені най-
більш продуктивні сорти, які в умовах Лівобережно-
го Лісостепу поєднують короткий період веґетації
та основні компоненти продуктивності. Погодні
умови веґетаційного періоду суттєво впливали на
тривалість міжфазних періодів. Урожайність на-
сіння з однієї рослини залежала від висоти головного
стебла, кількості плодоносних вузлів, бобів та насі-
нин на рослині. У пізньостиглих сортів проявлявся
негативний вплив висоти прикріплення нижніх бобів
на насіннєву продуктивність.

As a result of study of sorts of soy the most
productive sorts which in the conditions of left-bank
Forest-Steppe zone combine the short period of
vegetation and basic components of the productivity
are selected. The weather terms of vegetation period
substantially influenced on duration of interphase
periods. The productivity of seed from one plant
depended on the height of main stem, amount of the
fertile knots, bobs and seed on a plant. Late-riped
sorts had negative influence of height of attachment
of lower bobs that showed up on the seed
productivity.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Шевніков, М. Я., Галич, О. П., Лотиш, І. І., & Міленко, О. Г. (2015). Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (3), 40-43. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають